Krönikor

Goda värderingar – eller goda gärningar

Det finns många sätt som vi människor kan bedra oss själva på. Ett av de vanligaste tycks vara att sätta likhetstecken mellan goda värderingar och goda gärningar. Frestelsen till detta kan ta sig många olika uttryck. För oss som är aktiva på Facebook är det vanligt...

läs mer

Väckelse – att gå från förgården in i det heliga

Både i Världen idag och i andra kristna tidningar kan vi med jämna mellanrum läsa om en längtan efter väckelse och förnyelse. Ibland formulerad av förkunnare och pastorer, ibland av kyrkans fotfolk. Det är också en bön som står i centrum av många av våra kristna...

läs mer

Nådens gudinna – eller nådens Gud?

Under sommaren har jag och familjen åkt några gånger till Hälsingland tur och retur. Vid varje resa har vi passerat den märkliga byggnationen Dragon Gate utanför Älvkarleby. Det finns mycket att säga om denna plats, som till stor del kan beskrivas som en modern...

läs mer

Normkritik, dimridåer och Sveriges sexminister

Jag skriver denna krönika på färjan hem från Almedalen. Det har varit intressanta dagar, och som så många andra uppskattar jag möjligheten att på ett lättillgängligt sätt ”ta tempen” på Sveriges debattklimat. Mycket känns igen från det som under resten av året...

läs mer

Hur kan jag vittna för min muslimske granne?

I år är det 150 år sedan Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen första missionärer sändes ut till Afrika. Med anledning av detta bjöd man i maj in till jubileumskonferens, och som sig bör var det ett antal internationella gäster på plats. EFS har systerkyrkor i bland...

läs mer

Hur vända trenden bland kyrkans unga?

För den som reser runt lite i Sveriges kristenhet blir det snart tydligt att det på många håll råder ett stort underskott på ungdomar. Jag är medveten om att många unga prioriterar sina ungdomsgrupper före söndag förmiddag, men å andra sidan råder det ett allt större...

läs mer

Att kratta manegen för Donald Trump

I västvärlden berömmer vi oss av vårt demokratiska styrelseskick, och det räcker med en snabb blick utöver världen för att se att vi har goda skäl för detta. Inte för att demokratin skulle vara utan problem, utan för att den (som det brukar heta) är det ”minst dåliga”...

läs mer

Kungliga valspråk och ett samhälle i förändring

År 2015 bjöd på flera medialt intressanta händelser för vårt svenska kungahus. Monarkins förankring tycks vara starkare än på länge, och även 2016 ser lovande ut ur ett rojalistiskt perspektiv. Om allt går som planerat kommer det att ges tillfälle att fira såväl...

läs mer

Faran med att vara säker på sin egen godhet

Som svenskar har vi en lång tradition av att vara stolta över vår egen godhet. Under Palme-eran i svensk politik fick vi en roll på den globala scenen som vida översteg vår storlek som nation. Både av oss själva och av andra började vi beskrivas som ett...

läs mer

Inte kallade till överseende med falska profeter

Sverige är en konsensuskultur. Så långt som det är möjligt vill vi undvika konflikter. Hellre än att ställa till med bråk söker vi efter minsta gemensamma nämnare. ”Vi håller nog med varandra om det viktigaste trots allt.” I många situationer kan detta vara positivt....

läs mer