Under denna flik har jag samlat alla de undervisningspass som ingår i I Mästarens fotspår – den lärjungaskola på distans som jag har byggt upp i samarbete med Solviks folkhögskola. Även om lektionerna från början ingår i en kurs med både övningar och samtalsfrågor, går det bra att titta på dem även så här. Hör av dig om du vill få tillgång till det bredvidmaterial som också ingår i kursen!

1A. Vägen in i Guds rike

1B. Johannestjänsten

2A. Guds Fadershjärta

2B. Dop, andeuppfyllelse och barnaskap hos Gud

3A. Den andliga kampen

3B. Guds rikes konsekvenser

4A. Kallelsen till lärjungaskap

4B. Ett oförutsägbart liv

5A. Kristen livsstil – vad är det?

5B. Omsorgen om varandra

6A. Gud och sex del 1

6B. Gud och sex del 2

7A. Lär oss att be!

7B. Att höra Guds röst

7C. Vad vill Gud med mitt liv?

8A. Gud eller mammon?

8B. Välsignat givande

9A. Lärjungaskapets pris

9B. Dyr eller billig nåd?

10A. Löp för att vinna!

10B. Uppståndelsen som förändrade allt

11A. Kraft från höjden

11B. Andens gåvor

12A. Den kristna gemenskapen

12B. En helig Gud

13A. Ständigt vidare

13B. Förvandlade i mötet med Jesus

14A. Jesu unika ställning

14B. Att hitta sina gåvor