Det har hunnit bli några böcker genom åren … och nedan finner du en presentation av alla som fortfarande går att beställa. Enklast är att du köper dem direkt från mig, särskilt om du är intresserad av titlar från olika förlag. Hör av dig via formuläret under Om mig, eller skicka ett mail direkt till olof.edsinger@icloud.com. Frakt tillkommer på alla priser.

 

En bok om domstexterna i Bibeln och om Gud som domare. Hur ser förhållandet ut mellan Guds godhet och Guds vrede och dom? Vilka likheter och skillnader finns mellan Gamla och Nya testamentets domstexter? Och hur är det med dom inom den kristna församlingen, det som traditionellt brukar kallas för församlingstukt? Pris: 160 kr.

En bok om att navigera i den osynliga världen. På samma gång en praktisk guide och en karismatisk teologi som kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men som även sätter in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån bibelordet och utifrån författarens egna erfarenheter. Pris: 160 kr.

 

En vandring genom en av Bibelns mest spännande böcker. Passar bra både för enskilt bruk och i en mindre grupp. Pris: 120 kr.

 

 

 

 

 

En bok om Guds helighet och det heliga livet. En grundläggande genomgång om vad Bibeln har att säga om helgelsen – alltså hur Gud genom sin Ande vill göra oss allt mer lika Jesus. Tar upp bibliska teman som synd och nåd, lagens roll i det nya förbundet, lagiskhetens olika ansikten, gudsfruktan, att bekänna sig till sanningen, att bejaka Guds domar etc. Pris: 150 kr.

Hur är den osynliga världen uppbyggd?
Vilka är fiendens huvudstrategier?
Hur fungerar befrielsetjänsten?
Vad är andlig krigföring och hur kan den bäst utövas?
På vilka fronter är striden som hetast? 
Pris: 200 kr.

Vad säger Bibeln om äktenskap, lust och sexualitet? Är det rimligt att hålla fast vid äktenskapet också i en tid när många tycker att det går lika bra att vara sambo? Hur kan vi som kristna resonera kring komplexa frågor som homosexualitet, celibat och abort? Detta är en praktisk bok om sex som inte väjer för de svåra frågorna. Pris: 100 kr.

En utmanande bok om två på ytan helt olika sidor av det kristna livet: lidandet och härligheten. Lidandet för Kristus kartläggs hela vägen från omvändelsen till martyriet. Den undergörande tron kartläggs från försoningens tjänst till uppväckandet av döda. Vad som förenar de båda stråken är att de båda går tillbaka på vårt beroende av och vår lydnad för Kristus. Pris: 150 kr.

En bok om några av de vanligaste – och svåraste – frågor som vi som nutida bibelläsare kan ställa till Guds ord. Går gudsbilden i Gamla och Nya testamentet ihop? Innebär inte Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn att Bibeln är moraliskt korrupt? Hur ska vi se på Bibelns beskrivning av Gud som krigare? Andra, uppdaterade och reviderade upplagan. Pris: 180 kr.

En bok om ledarskap som fokuserar på det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet. Hur kan vi utöva ett ledarskap som gör oss till kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Hur kan vi lära oss att navigera inte bara i den synliga världen, utan också i den osynliga? Hur kan vi ge utrymme åt alla de fem tjänstegåvorna – apostel, profet, evangelist, herde och lärare – i vårt arbete? Pris: 200 kr.

En kartläggning av den normkritiska pedagogik som nu lanseras på bred front inte minst i förskola och skola. Vad får det för konsekvenser när alla normer och allt tal om normalt och onormalt betraktas som suspekta? Och hur kan en kristen respons på vår tids queerteorier se ut? Pris: 80 kr.

1800-talets Sverige fick se framväxten av tre stora folkrörelser: väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I senare tiders forskning är det den senare av dessa som har stått mest i fokus, men i denna bok är det i stället väckelserörelsens bidrag som skildras. Pris: 50 kr.

En helhetsvision av ett liv i tro, som i fyra delar beskriver trons identitet, trons tillgångar, trons liv och trons kamp. Genom hela boken anknyter jag till vad Martin Luther, Carl Olof Rosenius och Lina Sandell hade att säga om dessa saker. Pris: 150 kr.

I den här volymen, som är den första i ett dubbelverk, har Edsinger samlat ett femtiotal texter från denna tidning skrivna mellan 2015 och 2021. Innehållet berör alltifrån det kristna lärjungaskapet och mötet med andra religioner till kampen om kyrkans uppdrag och Jesu sändebrev i Uppenbarelseboken. Pris: 140 kr.

I den här volymen, som är den andra i ett dubbelverk, har Edsinger samlat ett femtiotal texter från denna tidning skrivna mellan 2015 och 2021. Innehållet berör alltifrån migrationsfrågan och det förändrade politiska landskapet till mänskliga rättigheter och hbtq. Pris: 140 kr.

I denna kärnfulla skrift talar jag om givandet som en välsignelse inte bara för mottagaren, utan också för givaren. Jag presenterar ett antal olika motiveringar till varför vi ska ge vidare av våra ekonomiska tillgångar och jag tar upp frågan om hur vi som kristna kan förhålla oss till Gamla testamentets undervisning om tiondet. Allt i dialog med både bibelordet och den kristna traditionen. Pris: 30 kr.

Denna antologi består av nitton texter som på olika sätt försöker ta ett samlat grepp om kyrkan och hbtq-frågorna. Första halvan av boken lägger tonvikten på en teologisk och historisk bearbetning av frågorna. Andra halvan berör de praktiska följderna av en klassiskt kristen syn på sexualiteten. Boken vill ge underlag för goda samtal om och bearbetning av en för många svår och laddad fråga. Pris: 240 kr.

Vad är kärlek? Var kommer sex in i bilden, och hur kan vår sexualitet bli till så stor glädje som möjligt? Hur får man en relation att hålla? Finns det ett kristet förhållningssätt till HBTQ? Vad är ett sexuellt övergrepp? Och vad gör man om man har haft sex – och sedan ångrar sig? Pris: 80 kr.

Kan man tro på jämlikhet mellan könen utan att kalla sig feminist? Finns det vetenskapligt bevisade skillnader mellan kvinnor och män? Vad betyder Nya testamentets tal om mannen som kvinnans huvud? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna bok. Pris: 240 kr.

 

***

Andra böcker som jag har skrivit presenteras här:

Församlingen: Bli en del av Guds dröm av Olof Edsinger (Salt och EFS läser 2010)

En kortfattad introduktion till den bibliska visionen med församlingen. Efter vart och ett av de sju kapitlen finns ett personligt vittnesbörd från människor med olika bakgrund och ålder. Finns även tillgänglig som e-bok här.

PaX – fyra samlingar om kristen tro av Olof Edsinger (Credo 2004)

En enkel upptäckarkurs om den kristna tron (”mini-Alpha”), tänkt för gymnasieungdomar. I PaX ingår också en proffsig filmpresentation av det kristna budskapet, som kan beställas direkt av Credo.

Jesus – Guds Son av Olof Edsinger (Verbum 2004)

Ett kärnfullt och utmanande porträtt av Jesus, hans död och hans uppståndelse. Boken har ett ärende både till den som är kristen och den som inte vet så mycket om tron.

 

***

Jag är även medförfattare/redaktör till följande skrifter:

Det bästa du har (Salt 2010)

Tio år på äventyr med : En jubileumsskrift om Salt – barn och unga i EFS (Salt 2015)