Fader Vår är bönen som Jesus själv har lärt oss. Varje strof är mättad med innehåll, och i denna serie går jag kortfattat igenom vad som döljer sig bakom de olika formuleringarna. Min önskan är att ge mer kött på benen kring vad bönen har att säga om Gud och Guds vilja – och självklart också att inspirera till en fördjupning av vårt eget böneliv.

Del 1: Inbjudna till gemenskap

Del 2: Fader vår som är i himmelen

Del 3: Helgat varde ditt namn

Del 4: Tillkomme ditt rike

Del 5: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden

Del 6: Vårt dagliga bröd giv oss idag

Del 7: Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro

Del 8: Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo

Del 9: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen