Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet?
Hur kan vi som ledare bli kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen?
Vilka principer för den kristna tjänsten möter i Guds ord – och hur kan vi tillämpa dessa principer i dag?

1. Ambassadörer för Guds rike

2. Jesus som ledare

3. Inte ledare, utan son

4. Ledarens inre liv

5. Olika ledarstilar och andliga gåvor

6. Ledarrekrytering, karaktär och underordning