Krönikor

Kristen tro kan bara fördjupas i frihet (NOD)

– Jag har sjungit den här sången väääldigt många gånger … Redan tonfallet förrådde att mannen saknade entusiasm över sitt alster. Vi stod i FriZon-ladan på Torp och lyssnade på Kevin Max, före detta medlem i musiktrion dcTalk, och sången i fråga var ”Jesus Freak” – en...

läs mer

Samförstånd eller klasskamp?

1800-talets Sverige såg framväxten av tre stora folkrörelser: väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I senare tiders forskning är det den senare av dessa som har stått mest i fokus – om inte annat på grund av devisen ”vinnarna skriver historien”....

läs mer

Recension av ”Kollektiv Galenskap”

År 1841 publicerade den skotske journalisten Charles Mackay en publikfriande skrift med titeln Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. I boken gick han igenom ett antal suspekta fenomen som hade dragit till sig folkmassornas intresse – däribland...

läs mer

Kluven relation mellan väckelserörelsen och arbetarrörelsen

Decennierna runt förrförra sekelskiftet var turbulenta. Inte minst var det ”arbetarfrågan” som engagerade: Hur skulle man bäst tillgodose arbetarnas sociala och ekonomiska behov? I nutida historieskrivning är det socialdemokratins roll i denna process som brukar...

läs mer

Recension av ”Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution”

I den engelskspråkiga världen har det på senare år getts ut en mängd kristna böcker där flera olika perspektiv bereds en möjlighet att mötas inom en och samma volym. Inte minst Zondervans ”Counterpoints”-serie är ett välkänt exempel på detta – en serie som snart är...

läs mer

Manligt och kvinnligt ger färg åt vår gemensamma mänsklighet

Det råder stor ambivalens i vår tid när det gäller frågor om kön och könsidentitet. I många fall börjar det redan i förskolan, där personalen instrueras att ifrågasätta den så kallade ”tvåkönsnormen” och ”heteronormen”. Alltså tanken på att mänskligheten består av två...

läs mer

Floskler och genvägar i arbets- och kulturliv

Systemkritik kan komma från olika håll, och levereras på olika sätt. I kyrkans värld ser och erkänner vi särskilt den kritik som träder fram mellan Bibelns pärmar, och som kastar ett avslöjande ljus över den värld som på så många sätt ligger under ”tomhetens välde”...

läs mer

Angeläget om genusteorins inflytande på universiteten

Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns bok Genusdoktrinen har rönt stort intresse. Första upplagan tog slut på två veckor, och ett stort antal debatt-, kultur- och ledarsidor har redan kommenterat innehållet. Även på förhand var intresset betydande, något som bland annat...

läs mer

Forntidens harem en av förklaringarna till syndafloden?

En av Bibelns mest ikoniska texter är den om Noa och syndafloden. Många av oss introducerades till den redan i söndagsskolan, andra fick vänta till lågstadiets religionsundervisning. Faktum är dock att den är känd även utanför den judiskt-kristna kulturkretsen. Enligt...

läs mer