Krönikor

Har Sverige ett problem med politisk korrekthet?

Det finns mycket som våra skandinaviska länder har gemensamt. Förutom vår geografiska belägenhet och våra snarlika språk handlar det om sådant som våra välutbyggda välfärdssystem och våra evangelisk-lutherska nationalkyrkor. Men det finns också ett antal signifikanta...

läs mer

Recension av ”En enda kropp”

Det är inte lätt att veta hur man som evangelikal kristen ska läsa, och i mitt fall recensera, antologin En enda kropp. Å ena sidan är det är en sympatiskt skriven bok, till stora delar formulerad i jag-form och med ett resonerande snarare än argumenterande anslag. På...

läs mer

“Vi måste stå upp för vår kulturs outcasts”

Få delar av Bibeln brukar upplevas som så svårtillgängliga som Gamla testamentets lagar om rent och orent. Särskilt möter vi dessa i Tredje Moseboken, som visserligen var den första bibelbok som judiska pojkar gav sig i kast med i synagogan – men som vi i dag brukar...

läs mer

Kyrkans syn på abort och äktenskap förvandlade Europa

Vi har alla hört talas om ”underlivsfrågorna”. De där frågorna som kyrkan anses vara alltför upptagen med och som dess omgivning utmanar den att ge upp. Det handlar om abort, om synen på sex, om pornografi, om definitionen av ett äktenskap. Samtidigt är det få frågor...

läs mer

Kristen tro kan bara fördjupas i frihet

– Jag har sjungit den här sången väääldigt många gånger … Redan tonfallet förrådde att mannen saknade entusiasm över sitt alster. Vi stod i FriZon-ladan på Torp och lyssnade på Kevin Max, före detta medlem i musiktrion dcTalk, och sången i fråga var ”Jesus Freak” – en...

läs mer

Samförstånd eller klasskamp?

1800-talets Sverige såg framväxten av tre stora folkrörelser: väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I senare tiders forskning är det den senare av dessa som har stått mest i fokus – om inte annat på grund av devisen ”vinnarna skriver historien”....

läs mer

Recension av ”Kollektiv Galenskap”

År 1841 publicerade den skotske journalisten Charles Mackay en publikfriande skrift med titeln Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. I boken gick han igenom ett antal suspekta fenomen som hade dragit till sig folkmassornas intresse – däribland...

läs mer

Kluven relation mellan väckelserörelsen och arbetarrörelsen

Decennierna runt förrförra sekelskiftet var turbulenta. Inte minst var det ”arbetarfrågan” som engagerade: Hur skulle man bäst tillgodose arbetarnas sociala och ekonomiska behov? I nutida historieskrivning är det socialdemokratins roll i denna process som brukar...

läs mer

Recension av ”Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution”

I den engelskspråkiga världen har det på senare år getts ut en mängd kristna böcker där flera olika perspektiv bereds en möjlighet att mötas inom en och samma volym. Inte minst Zondervans ”Counterpoints”-serie är ett välkänt exempel på detta – en serie som snart är...

läs mer