Vetlanda friförsamling 2023:

Kampen om våra hjärtan

Vetlanda friförsamling 2023:

Kampen om Guds församling

Hotspot Vision Sverige 2022:

Feminism, manlighet och familjen

Hotspot Vision Sverige 2022:

Rasism – vad är det och vad är det inte?

SLEF: Alltid redo! 2021:

Äktenskapet – varför så viktigt?

SLEF: Alltid redo! 2021:

Samkönat sex i Bibeln och under antiken

SLEF: Alltid redo! 2021:

Från tolerans till normkritik

SLEF: Alltid redo! 2021:

Normkritikens följder

SLEF: Alltid redo! 2021:

En kommunikativ utmaning

SLEF: Alltid redo! 2021:

Varför är dessa frågor viktiga?

Påskkonferens Vision Sverige 2021:

Möten med den uppståndne Jesus

Uppdrag: Guds rike 2021:

Feminismens tre vågor – och deras påverkan på västvärlden

LOGOS Stavanger 210224:

Domen – evangeliets bortglömda dimension I

LOGOS Stavanger 210224:

Domen – evangeliets bortglömda dimension II

Boot Camp på Restenäs 2020:

Den himmelska lönen

Uppdrag: Guds rike 2019:

Skilsmässa och omgifte i kyrkan

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Sexualitet i normkritikens tidevarv

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Väktartjänsten

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Den andliga kampen

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Kampen om det heliga

New Wine 2018:

Lärjunge i en sexfixerad tid

Shalom över Israel 2018:

Guds helighet

Barnledarkonferensen 2017:

Tillbaka till Källan

Lapplandsveckan 2016:

Enda vägen? (Kristus allena)

Lapplandsveckan 2016:

Att bevara sitt hjärta (Tron allena)

KungsportsAkademin i Huskvarna 160426:

Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå

UngLandsmöte i Stavanger 140731:

Kan man tro på ett helvete?

Förnyelsehelg i Helsingborg 100501:

Ny reformation