Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Sexualitet i normkritikens tidevarv

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Väktartjänsten

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Den andliga kampen

Bibeldagar i Jönköping september 2018:

Kampen om det heliga

New Wine 2018:

Lärjunge i en sexfixerad tid

Shalom över Israel 2018:

Guds helighet

Barnledarkonferensen 2017:

Tillbaka till Källan

Lapplandsveckan 2016:

Enda vägen? (Kristus allena)

Lapplandsveckan 2016:

Att bevara sitt hjärta (Tron allena)

KungsportsAkademin i Huskvarna 160426:

Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå

UngLandsmöte i Stavanger 140731:

Kan man tro på ett helvete?

Förnyelsehelg i Helsingborg 100501:

Ny reformation