Undervisningsartiklar

The lost art of joining

Under mina studier på Johannelunds teologiska högskola skrev jag en uppsats om gåvobaserat ledarskap. I samband med detta läste jag in mig på en del litteratur om församlingsliv och kristet ledarskap. I en av dessa böcker fanns ett kapitel som kom att etsa sig fast i...

läs mer

Tungotalet som andlig kraftkälla

När jag var 16 år gammal tog jag emot tungotalets gåva. Jag hade bett om denna utrustning från den helige Ande i flera års tid, men genombrottet kom när jag befann mig i Australien som utbytesstudent. Det gick till så att jag fick låna en bok av min värdmamma med den...

läs mer

Ett sant och välgrundat hopp

Få uttryck kan så lätt reduceras till en floskel som ”hopp”. ”Det ska nog lösa sig”, säger vi till varandra – även när vi inte har en aning om hur lösningen ska se ut. ”Vi måste hoppas på det bästa.” Eller så drar vi till med det klämkäcka: ”Så länge det finns liv,...

läs mer