Vad är det egentligen vi tror på? I den här serien går jag och Stefan Gustavsson igenom några av den kristna trons mest grundläggande sanningar. Vår utgångspunkt är den apostoliska trosbekännelsen, som är den äldsta av de ekumeniska trosbekännelserna. Serien är ett samarbete mellan Svenska Evangeliska Alliansen, Apologia och TBN Nordic.

1 Intro: Klassisk kristen tro – finns det?

2 Vad är tro?

3 Gud – Skapare och Herre

4 Bibeln – mänskligt och gudomligt ord

5 Skapelse eller evolution?

6 Vad är så speciellt med människan?

7 Kön och sexualitet

8 Analys: I dag står striden om den första trosartikeln

9 Intro: Kan vi lita på evangelierna?

10 Jesus – Guds son?

11 Spelar jungfrufödseln någon roll?

12 Historiska argument för uppståndelsen

13 Räddad – men från vad?

14 Vad är poängen med Jesu återkomst?

15 Vad ska vi med domen till?

16 Analys: Evangeliet drar saker till sin spets

17 Intro: Treenigheten – biblisk lära eller senare påfund?

18 Kan man be till den helige Ande?

19 Måste man vara med i en kristen församling?

20 Vilka skillnader finns det mellan olika kyrkor?

21 Kallade till helighet

22 Vad händer efter döden?

23 Varför blir inte alla räddade?

24 Analys: Att kliva in i en större berättelse