Ledartexter

Sex konkreta förslag för jämlika relationer

Det talas mycket om polarisering i vår tid. Både politik och sociala medier präglas av ett allt hätskare tonläge. Något som inte har blivit lika uppmärksammat är dock att samma sak kan sägas om relationen mellan könen. Om vi exempelvis ser till politiska sympatier är...

läs mer

Den eviga dansen mellan marxism och liberalism

Den här vintern har Världen idag publicerat ett antal artiklar om de filosofiska och politiska frågor som präglat de senaste decenniernas kulturdebatt. Först ut var en serie i sju delar om postmodernismen, följd av en lite kortare serie om den svenska...

läs mer

Nödvändigt att betona syndens vertikala dimension

Man brukar säga att synden trasar sönder våra relationer i fyra olika riktningar: till Gud, till oss själva, till varandra och till skapelsen. Den viktigaste av dessa riktningar är enligt Bibeln den vertikala – alltså den mot Herren själv. ”Det är era missgärningar...

läs mer

Är vi beredda att offra vår ”Isak”?

En av de senaste veckornas mest lästa texter på Världen idags hemsida är Anders Gerdmars artikel med rubriken ”Ett svärd kommer att gå genom svensk kristenhet under 2021”. Gerdmar inbjuder oss här att pröva att profetiskt tilltal han fått till sig, och som kallar Guds...

läs mer

Det är hög tid att prioritera de onådda

Vi står på tröskeln till ett nytt år, och det är hög tid att se över våra prioriteringar inför 2021. Låt oss för enkelhets skull smalna av perspektivet till det som rör kyrkans sfär, och varför inte stanna upp inför det som Jesus själv fokuserade på under sina sista...

läs mer

Värdegrundsdokument skapar problem för församlingar

Sedan en tid tillbaka har det för varje svenskt företag eller organisation med självaktning varit viktigt att formulera en värdegrund. Dylika dokument kan se olika ut (det är därför som alla behöver anta sitt eget) men de flesta har det gemensamt att de ska uttrycka...

läs mer

Övergångar viktiga för att behålla våra unga

Det brukar sägas att kyrkan befinner sig en generation bort från sin egen utplåning. Och i en mening är förstås detta sant. Hur mycket vi än skulle vilja det är tron inget som automatiskt går i arv, och varje ny generation – ja, varje individ – behöver fatta sitt...

läs mer

Frihet i Bibelns eller satanismens anda?

Hur bekant är du med satanismen? Inte särskilt, får man väl hoppas! Denna lära eller religion är ju skapad som en form av motpol till – eller kanske snarare invertering av – det kristna budskapet. I Anton Szandor LaVeys bok The Satanic Bible från 1969 kan vi läsa:...

läs mer

Eliternas arrogans komplicerar landskapet

Mycket är redan sagt om det amerikanska valet, och argumenten för och emot de båda presidentkandidaterna är väl kända. Många hade önskat andra kandidater från såväl Republikanernas som Demokraternas sida, men dessa var de som väljarna fick möjlighet att ta ställning...

läs mer

Bristande lärjungaträning avslöjas av coronan

Att coronapandemin kastar våra rutiner över ända är vid det här laget en etablerad sanning. Men den är också en effektiv avslöjare av undermåliga system. I Sverige har coronan lyckats uppenbara alltifrån obefintliga varulager och bristande myndighetssamordning till...

läs mer