Ledartexter

Sekulära liturgier hotar våra hjärtan

Att Ordspråksboken i Gamla testamentet är fylld av visdom hörs redan på namnet. Men frågan är om något uttalande i denna skrift kan vara mer aktuellt än det som står i kapitel fyra: ”Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet” (Ords...

läs mer

All nedlagd verksamhet är inte ett misslyckande

Vi befinner oss i början av en ny termin. Den förra terminen tog en vändning som få hade kunnat föreställa sig, och även hösten kommer att bli annorlunda än vanligt. Reglerna för hur många människor som får samlas kan visserligen komma att ändras, men även om så...

läs mer

Moralism finns både i och utanför kyrkan

Vad tänker du på när du hör ordet ”moralism”? Svaret varierar förstås från person till person. Ur ett sekulärt perspektiv kan man exempelvis associera till det viktorianska England, med den starka moraliska upprustning som kännetecknade landet under 1800-talets andra...

läs mer

Knutby och vikten av ordningar kring det profetiska

Med anledning av SVT:s Uppdrag Gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka lärdomar som kristenheten i allmänhet och pingströrelsen i synnerhet behöver dra av denna tragedi. En av de teser som kastats fram är att problemet med Knutby Filadelfia...

läs mer

Orealistisk världsbild bakom krav på dödshjälp

Som Världen idag tidigare har uppmärksammat har en mediadebatt blossat upp på temat dödshjälp och assisterat självmord. Debatten föranledde Stefan Gustavsson att på ledarplats ge fem grundläggande argument för varför dödshjälp inte bör införas i den svenska vården....

läs mer

Rätt underlag krävs för hållbara lösningar

Så snart som ett fenomen kan kopplas samman med invandringen rör vi oss i Sverige på minerad mark. Den mest omdebatterade frågan på senare år har utan tvekan varit brottsligheten. År 2005 släppte Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) en rapport vid namn ”Brottslighet bland...

läs mer

När normkritiken blir farlig

En central tes i Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns bok Genusdoktrinen är att det likabehandlingsarbete som i dag bedrivs av Jämställdhetsmyndigheten och Nationella sekretariatet för genusforskning är av en mycket speciell karaktär. Närmare bestämt bygger det på vad...

läs mer

Kristendomens bidrag är den Stora Berättelsen

Ett av den postmoderna kulturens främsta kännetecken är dess brist på gemensamma berättelser. Den franske filosofen Jean-François Lyotard talade om detta som en följd av samhällsutvecklingen efter andra världskriget, som han menade hade lett till de Stora...

läs mer

Vad finns det att omvända sig ifrån?

Är coronakrisen ett tillfälle för omvändelse? Ett antal röster från svensk och internationell kristenhet har hävdat detta. Men kan man vara säker? Ja, det beror förstås på. Om man med detta menar att Gud har sänt corona för att vi ska omvända oss tror jag att vi gör...

läs mer

Jämlikhet förutsätter inte likhet

Förrförra veckan (14/5) skrev jag en ledare på temat vetenskapligt bevisade skillnader mellan kvinnor och män. Som framgick av texten kan listan på sådana göras lång – alltifrån kromosom- och hormonuppsättningar och de konsekvenser som dessa får för våra kroppar, till...

läs mer