Ledartexter

Dumdristigt att försöka stoppa nyetableringar

I onsdags presenterade regeringens särskilde utredare Lars Arrhenius sitt 600 sidor långa betänkande på temat Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Utredningen, som påbörjades för knappt två år sedan, har under resans gång fått två tilläggsdirektiv. Det...

läs mer

Svenska kyrkans ledning måste besinna sig

Strax före julhelgen kom det ett uppseendeväckande pressmeddelande från Svenska kyrkan i Luleå stift. Under rubriken ”Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten” redogjordes för ett ärende i domkapitlet där en präst ansågs ha brutit mot sina vigningslöften....

läs mer

Tack, gode Gud, för inkarnationens mysterium!

Inkarnationens stora högtid närmar sig. Inkarnation betyder ju ”kommen i köttet”, och just detta är vad som står i centrum av julens mysterium: Gud själv blir en människa av kött och blod; den evige tar sin boning ibland oss. Eller med den nicaenska trosbekännelsens...

läs mer

Mycket återstår för rättssäkra konvertitutredningar

I fredags anordnade Skandinaviska människorättsjuristerna, tillsammans med Newmaninstitutet och arbetsgruppen #rättilltro, ett seminarium på temat ”Kristna konvertiter i asylprocessen – rättssäkert behandlade eller utvisade till dödsstraff?” Programmet var digert,...

läs mer

Kända ateister beklagar kristendomens tillbakagång

Ett ofta upprepat citat från Fjodor Dostojevskij lyder: ”Om Gud inte finns, är allt tillåtet.” En grupp som högljutt brukar opponera sig mot detta axiom är de så kallade nyateisterna. Ett exempel kan vara Christopher Hitchens uttalande att ”religionen förgiftar allt”...

läs mer

Nödvändigt med ett helhetstänk i vården

Det fortsätter att krisa i den svenska sjukvården, och bland politiker är det särskilt vårdköerna och den bristande tillgängligheten som diskuteras. Hårdast drabbade är landsbygdsbefolkningen, och snabb tillgång till vård har till stora delar blivit en fråga om stad...

läs mer

Symbolpolitik i klimatångestens kölvatten

Det talas mycket om klimatet numera. Detta är både rätt och riktigt. Utmaningarna på området är enorma, och ingenting tyder på att de kommer att minska inom överskådlig framtid. Men just därför finns det också anledning att tänka igenom våra strategier. Särskilt som...

läs mer

Både möjligheter och risker med Artificiell Intelligens

Trots att många av oss knappt är medvetna om det, befinner vi oss mitt uppe i ett av världshistoriens mest omfattande teknikskiften. I detta nu öppnas nämligen sektor efter sektor för Artificiell Intelligens (AI), och resultaten hittills tyder på en närmast oändlig...

läs mer