Ledartexter

Sanningstro och ödmjukhet – två sidor av samma mynt

Hur kan ni vara så högmodiga och tro att just ni skulle sitta inne med Sanningen med stort S? Det här en av de vanligaste invändningarna mot kristna och kristen tro. Objektiva sanningsanspråk står inte högt i kurs i dagens Sverige, och få saker kan skapa en så...

läs mer

Sammanhållning kan inte uppnås genom särintressen

En av de viktigaste principerna för en gemensam hållbar etik är den som Immanuel Kant formulerade i sitt kategoriska imperativ: ”Handla alltid på ett sådant sätt att din handling kan upphöjas till allmän lag.” Samma grundläggande idé sätter sin prägel på vår...

läs mer

Att frukta och älska Gud

Få böcker har varit så allmänt spridda i Sverige under de senaste århundradena som Martin Luthers Lilla Katekes. I denna bok kan vi bland annat läsa ett antal utläggningar av Tio Guds bud, och förklaringarna till varje budord inleds med orden: ”Vi skall frukta och...

läs mer

Turbulensen visar att demokratin fungerar

Det har varit en ovanligt turbulent tid i svensk politik. Det började för knappt två veckor sedan, när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gjorde klart att regeringen hade förverkat sitt gamla stödpartis förtroende. Hon hade knappt hunnit avsluta presskonferensen förrän...

läs mer

Kontraproduktivt med politiska privilegier för kyrkan

Varför växer kristendomen i vissa länder och minskar i andra? Den frågan är vi många som har ställt oss och något heltäckande svar står knappast att finna – om inte annat för att vi kommer i beröring med storheter som Guds suveränitet och den helige Andes...

läs mer

Tänk om bönerörelsen är Sveriges Iron Dome?

Vårens militära konflikt mellan Israel och Hamas har på nytt gett oss möjligheten att bevittna effektiviteten i Israels luftförsvarssystem Iron Dome (järnkatedralen). Systemet hör till världens mest avancerade och kombinerar radarteknik med detaljerade kartor och...

läs mer

Även enhet kan bli en avgud

I politiken talas det ofta om målkonflikter. Olika hänsyn behöver vägas mot varandra och det pågår en ständig kohandel mellan partiernas förhandlare. Inte minst är det målsättningar i grundläggande frågor som individens valfrihet och nationens ekonomiska tillväxt som...

läs mer

Hur ska den kristna församlingen styras?

Hur ska den kristna församlingen styras? Bara att ställa frågan kan säkert vara att kasta in en brandfackla. Vi tar ju gärna för givet att vårt sätt att organisera vår gemenskap är rätt, vilket i svensk frikyrklighet brukar betyda en demokratisk struktur med årsmöte,...

läs mer

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga. Mycket tyder på att den kommer att bli viktig också inför nästa riksdagsval. Den senaste överenskommelsen på området presenterades den 8 april av Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP), och har...

läs mer

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges frikyrklighet. Det började med en masteruppsats av diakonen Erik Lundström, med ett förflutet inom pingst- och trosrörelsen, vars huvudfrågeställning formuleras med...

läs mer