Ledartexter

Symbolpolitik i klimatångestens kölvatten

Det talas mycket om klimatet numera. Detta är både rätt och riktigt. Utmaningarna på området är enorma, och ingenting tyder på att de kommer att minska inom överskådlig framtid. Men just därför finns det också anledning att tänka igenom våra strategier. Särskilt som...

läs mer

Både möjligheter och risker med Artificiell Intelligens

Trots att många av oss knappt är medvetna om det, befinner vi oss mitt uppe i ett av världshistoriens mest omfattande teknikskiften. I detta nu öppnas nämligen sektor efter sektor för Artificiell Intelligens (AI), och resultaten hittills tyder på en närmast oändlig...

läs mer

Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar

Ett citat som i vissa kretsar har tillskrivits Martin Luther, men som vid närmare efterforskning har visat sig komma från en annan källa, lyder så här: ”Om jag med den starkaste rösten och klaraste utläggningen bekänner mig till varje del av Guds Ord, utom just den...

läs mer

Underskott på kvinnor – ett växande problem

På många håll i världen råder det ett underskott på kvinnor. Faktum är att det är ett växande problem – och att det kan få betydande politiska konsekvenser. Även i Sverige är fenomenet känt. Betydligt fler kvinnor än män väljer till exempel att lämna glesbygden för...

läs mer

Profetian från Azusa Street väl värd att reflektera över

De flesta profetior som uttalas bland Guds folk har sin tillämpning där och då. I vardagligt tal har visserligen ”profet” kommit att stå för en person som skådar in i framtiden. Men främst står ändå det profetiska för förmågan att se in i nuet: att sätta ord på vad...

läs mer

Åsiktsregistrering och diskriminering i Falun

Som Världen idag tidigare har rapporterat har det under sommaren pågått en debatt om äktenskapsfrågan i olika Dala-medier. Startskottet var ett reportage i P4 Dalarna, som på nätet hade rubriken ”Falu kommun samarbetar med homodiskriminerande frikyrka”, tätt följt av...

läs mer

Den som inte kan omvända sig är i sanning fattig

Det tas många initiativ till bön just nu. Utöver Sverigebönens mer kontinuerliga verksamhet har vi på sistone kunnat läsa om en bönemanifestation vid 30-meterskorset i Hassela, en bönekonferens på Ralingsåsgården och en böneturné med ett antal bedjare från Tanzania. I...

läs mer

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter som dokumentet innefattar är fortsatt aktuella. Förklaringen är också en av sju internationella konventioner som vårt...

läs mer

Med evigheten i fokus kan vi stå kvar i stormen

En av de notiser som flimrade förbi i försommarens nyhetsflöde förtjänar att uppmärksammas på nytt. Det var Sveriges Television som kunde berätta att antalet skilsmässor bland äldre har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Unikt för Sverige är vidare att fenomenet är så...

läs mer