Ledartexter

Bristande lärjungaträning avslöjas av coronan

Att coronapandemin kastar våra rutiner över ända är vid det här laget en etablerad sanning. Men den är också en effektiv avslöjare av undermåliga system. I Sverige har coronan lyckats uppenbara alltifrån obefintliga varulager och bristande myndighetssamordning till...

läs mer

Polariseringen fortsätter – i både USA och Europa

När den här texten läses kommer vi alla att prata om USA-valet. Mindre säkert är om vi kommer att ha ett tillförlitligt valresultat att utgå ifrån. Det omfattande poströstandet bäddar trots allt för större oklarheter än vanligt, och hur det än går har vi därför ett...

läs mer

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det frågor som lag och ordning, invandring och sjukvård som tävlar om mediautrymmet. Men detta hindrar inte att vi de senaste månaderna har sett ett antal politiska förslag...

läs mer

Även i Sverige odlas ett slags hederskultur

Det talas mycket om hederskultur numera. Det är bra. Alltför länge har vi i Sverige blundat för de kulturella normer som präglar flera av våra största invandrargrupper och som bland annat manifesteras i destruktiva sedvänjor som hedersförtryck, hedersvåld och...

läs mer

Bibeln förordar opartiskhet – inte identitetspolitik

I polisutbildningen vid Södertörns högskola får man sedan en tid tillbaka lära sig att man som polis ska anlägga ett intersektionellt perspektiv på sitt arbete. I stället för att vara neutral och behandla alla människor lika, uppmanas man helt enkelt att behandla...

läs mer

Sekulära liturgier hotar våra hjärtan

Att Ordspråksboken i Gamla testamentet är fylld av visdom hörs redan på namnet. Men frågan är om något uttalande i denna skrift kan vara mer aktuellt än det som står i kapitel fyra: ”Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet” (Ords...

läs mer

All nedlagd verksamhet är inte ett misslyckande

Vi befinner oss i början av en ny termin. Den förra terminen tog en vändning som få hade kunnat föreställa sig, och även hösten kommer att bli annorlunda än vanligt. Reglerna för hur många människor som får samlas kan visserligen komma att ändras, men även om så...

läs mer

Moralism finns både i och utanför kyrkan

Vad tänker du på när du hör ordet ”moralism”? Svaret varierar förstås från person till person. Ur ett sekulärt perspektiv kan man exempelvis associera till det viktorianska England, med den starka moraliska upprustning som kännetecknade landet under 1800-talets andra...

läs mer

Knutby och vikten av ordningar kring det profetiska

Med anledning av SVT:s Uppdrag Gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka lärdomar som kristenheten i allmänhet och pingströrelsen i synnerhet behöver dra av denna tragedi. En av de teser som kastats fram är att problemet med Knutby Filadelfia...

läs mer

Orealistisk världsbild bakom krav på dödshjälp

Som Världen idag tidigare har uppmärksammat har en mediadebatt blossat upp på temat dödshjälp och assisterat självmord. Debatten föranledde Stefan Gustavsson att på ledarplats ge fem grundläggande argument för varför dödshjälp inte bör införas i den svenska vården....

läs mer