Ledartexter

Möjligheter för kyrkan i coronatider

En av många följder av coronaepidemin har med de lokala församlingarnas förutsättningar att fira gudstjänst att göra. Gårdagens regeringsbeslut att sänka gränsen för hur många som får delta i en allmän sammankomst – från 500 till 50 personer – stryker under detta. Men...

läs mer

I nöden prövas vårt samhälles prioriteringar

Coronakrisen är på allas läppar. Konstigt vore det annars. En smittspridning av detta slag väcker praktiska såväl som existentiella frågor till liv, och värst av allt är i många fall ovissheten. Lika skräckinjagande som risken att bli smittad är förlusten av personlig...

läs mer

Mångbottnad flyktingvåg vid EU:s yttre gräns

Ännu en flyktingkris har seglat upp i Europa. Eller flyktingkris, förresten. Med 70 miljoner människor på flykt i världen borde vi snarare säga att krisen är konstant. Det som nu har skett är därmed bara en manifestation av något betydligt större. För enkelhets skull...

läs mer

Det är socialpolitiken, dummer!

Jag får väl börja med att be om ursäkt för mitt språkbruk. Men jag parafraserar bara det bevingade uttrycket från James Carville, strateg i Bill Clintons presidentvalskampanj 1992: ”It’s the economy, stupid.” Poängen med detta uttryck var att när övriga argument inte...

läs mer

Så bevarar unga tron i det digitala Babylon

Barna Institute är ett amerikanskt opinionsföretag med förankring i den evangelikala kristenheten. Genom åren har de genomfört ett antal olika undersökningar på temat kyrkan och kulturen, och några av de mest omtalade har kretsat kring ungdomar och unga vuxna som valt...

läs mer

Tio livsregler för kristna som vill göra skillnad

Få ord har en sådan stark lyskraft som ”revolution”. Att göra revolution handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt kan man konstatera att revolution tenderar att gå hand i hand med vapenmakt. Den franska...

läs mer

Även ett kulturkrig kräver mjuka hjärtan

Vi befinner oss mitt uppe i riksrättsprocessen mot USA:s president. Hur den kommer att sluta är än så länge oklart, men allt tyder på att Donald Trump kommer att bli frikänd. Synen på presidentens eventuella skuld tycks trots allt vara kongruent med senatorernas...

läs mer

Ny teknik bäddar för antikristligt system

På SVT Play kan man titta på en dokumentär vid namn ”Det kinesiska experimentet”. Den ger en skrämmande inblick i det enorma system för ansiktsigenkänning som har byggts upp i diktaturens Kina, och som är knutet till en avancerad form av kreditsystem. Höga poäng, och...

läs mer

Dumdristigt att försöka stoppa nyetableringar

I onsdags presenterade regeringens särskilde utredare Lars Arrhenius sitt 600 sidor långa betänkande på temat Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Utredningen, som påbörjades för knappt två år sedan, har under resans gång fått två tilläggsdirektiv. Det...

läs mer

Svenska kyrkans ledning måste besinna sig

Strax före julhelgen kom det ett uppseendeväckande pressmeddelande från Svenska kyrkan i Luleå stift. Under rubriken ”Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten” redogjordes för ett ärende i domkapitlet där en präst ansågs ha brutit mot sina vigningslöften....

läs mer