Ledartexter

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i regeringsställning minska regelkrånglet för Sveriges företagare. Bland annat lovade man att företagens kostnader för administration av statliga regler skulle minska med en fjärdedel....

läs mer

Det är dags att vi omvänder oss i sambofrågan

Som protestanter berömmer vi oss av det reformatoriska arvet. ”Reformation” kommer av latinets reformatio, som i direkt översättning blir ”förnya” eller ”återge till sin ursprungliga form”. Därmed finns ett direkt samband mellan reformation och omvändelse; även det...

läs mer

När Försvarsmakten kom ut som vänsterliberal

En av USA:s mest intressanta tänkare är Jonathan Haidt. Haidt är socialpsykolog och ett av de viktigaste namnen bakom moralfundamentsteorin, som från början lanserades för att förklara skillnaderna i moraliska betoningar mellan kulturer men som under Haidts ledning...

läs mer

Den öppna folkkyrkans dilemma

På söndag är det kyrkoval, och i anslutning till detta är det särskilt två debatter som har blossat upp. Den ena har med politiska partiers påverkan på kyrkans inre liv att göra och den andra med kravet på att ta bort samvetsklausulen för prästkandidater – att alla...

läs mer

KD diskuteras i förändrat politiskt landskap

En av sommarens stora debatter i tidningen Dagen har varit Kristdemokraternas försvagade ställning i frikyrkliga kretsar. Frågan har diskuterats både på ledarplats och på debattsidorna, och även lyfts fram i en omtalad intervju med Lars Adaktusson. Kritiken mot KD:s...

läs mer

Läget i Afghanistan påminner oss om martyriets realitet

Det knyter sig i magen när man läser vittnesbörden från de kristna i Afghanistan. Redan innan talibanernas maktövertagande kvalade landet in som nummer två på Open Doors lista över länder där förföljelsen av församlingen är som värst. I tisdagens tidning kunde vi nu...

läs mer

Ska 2000-talet bli diktaturernas århundrade?

Det är en filmsekvens som etsar sig fast på näthinnan: De två männen som singlar ned från skyn efter att desperat ha klängt sig fast vid ett av USA:s sista plan från Kabuls flygplats. Stormakten flyr fältet, medan den enskilde krossas mot marken. Det fanns förstås...

läs mer

Kvalitet och kvantitet i den kristna gemenskapen

En av många saker som coronapandemin har satt sitt strålkastarljus på är vårt behov av gemenskap. Genom bristen på fysiska möten har vi helt enkelt blivit påminda om den betydelse som dessa har. En insikt som förhoppningsvis kan bidra till att fylla våra kyrkor nu när...

läs mer