Ledartexter

Problematiskt med politisk partiskhet i SVT:s Agenda

Nyhetsprogrammet Agenda hör enligt min mening till de mest intressanta i SVT:s tablå. De ämnen som tas upp brukar vara högaktuella, och formatet gör det möjligt att borra djupare i tematiken än i övriga nyhetssändningar. Det finns bara ett stort problem, och det är...

läs mer

Dags att göra upp med delar av Willow Creek-arvet?

Under 90- och 00-talet var den Chicago-baserade församlingen Willow Creek en av frikyrklighetens viktigaste inspirationskällor. Ett stort antal konferenser anordnades med talare från församlingen och böcker av pastorerna Bill Hybels och John Ortberg sålde i stora...

läs mer

Jesu namn avgörande om kyrkan ska hålla sin kurs

Årets första gudstjänst enligt kyrkoåret har rubriken ”I Jesu namn”. Det är en välfunnen programförklaring, för Skriften uppmanar oss: ”allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn” (Kol 3:17). Ett namn står i Bibeln inte bara för vad en person...

läs mer

Den ”dubbla mognaden” ger hopp i en mörk tid

Vi har ett på många sätt mörkt år bakom oss. Det är krig både i Europa och i det heliga landet. Men också – trots att mediaskuggan är i det närmaste total – på platser som Sudan, Jemen, Myanmar och Etiopien. Även i det svenska samhället har vi på senare tid fått vänja...

läs mer

Låt oss inte glömma bort de grundläggande frågorna

Om tio dagar är det jul. Inom kyrkan talar vi om denna som en fridens högtid, men de kommande dagarna kan också förknippas med fridens motsats. Det är inte för inte som det talas om ”julstress”, och risken är reell att slutspurten ställer sig i vägen för det som är...

läs mer