Ledartexter

Politisering är en realitet även i svenska domstolar

Det är något särskilt med relationen mellan juridik och politik. Diktatorer och envåldshärskare har i alla tider sökt inflytande över den dömande makten, och vi är med rätta på vår vakt mot de tendenser som finns att politisera våra domstolar. Detta är också...

läs mer

Därför vore det positivt att plastpåseskatten avskaffas

Det fick stort medialt utrymme när nyheten kom att regeringen är på väg att avskaffa plastpåseskatten. Miljöminister Romina Pourmokhtari var visserligen snabbt ute och påpekade att det formella beslutet inte är fattat, men det ska mycket till för att regeringen ska...

läs mer

Helig bekymmerslöshet även i ekonomiskt svåra tider

Det är ett tufft läge för den svenska ekonomin. Inflationen har parkerat på höga nivåer och många oroar sig – med rätta – för sina ökade lånekostnader. Detta samtidigt som maten i butikerna blir allt dyrare och de tidigare så självklara reallöneökningarna ser ut att...

läs mer

Det svenska samhället sviker invandrarföräldrarna

Den senaste tiden har det varit mycket tal om lärarkårens svaga mandat att agera mot stökiga elever. Per Ewert sammanfattade situationen här på ledarsidan med att läraren i många fall ”lämnas utan redskap att hålla ordning i klassen – och straffas med sparken när han...

läs mer

Uppmuntra din pastor eller präst på Alla hjärtans dag!

I dag är det Alla hjärtans dag. Under historien har denna firats med såväl kyrkliga som folkliga förtecken – i det förra fallet kopplat till den helige Valentinus, som antas ha levt redan på 200- eller 300-talet. Och även om man kan ha synpunkter på dagens...

läs mer

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många dimensioner. En av dessa är vad det innebär att vara medlem respektive ledare i en lokal församling. Lite grovt skulle man kunna säga att det finns två huvudlinjer gällande...

läs mer