Ledartexter

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många dimensioner. En av dessa är vad det innebär att vara medlem respektive ledare i en lokal församling. Lite grovt skulle man kunna säga att det finns två huvudlinjer gällande...

läs mer

Hög tid för en mitt på vägen-position i kulturpolitiken

Ett av de största orosmoln som hänger över vår regering, i alla fall om man ska tro dess kritiker från vänsterliberalt håll, har med kulturpolitiken att göra. I valrörelsen var det i första hand Public Service som stod i fokus, där en ofta upprepad farhåga var att...

läs mer

Konservativa behöver ta bemötandefrågorna på allvar

Höstterminen avslutades med en för många ganska uppslitande debatt om hur vi som kristna ska förhålla oss till utlevd homosexualitet. Samtalet är förvisso inte nytt, men fick förnyat bränsle genom de inlägg som gjordes av Filadelfia Stockholms Niklas Piensoho och den...

läs mer

Låt oss tala mycket om Bibelns Jesus under 2023!

Förr i tiden gjorde man ibland ett tillägg när man skrev ett nytt årtal, till exempel i en dagbok eller en historisk skildring. Man skrev ”i nådens år”. Orsaken till detta var att man var medveten om att varje nytt år är en gåva från Gud – ja, att varje nytt andetag...

läs mer

Vad som står på spel är kyrkans gudagivna identitet

Det har varit en stormig höst i Sveriges kristenhet. Som så ofta förr är det hbtq-frågorna som rör till det, och det är lätt att känna uppgivenhet inför detta. Är det verkligen värt besväret? Kan vi inte bara gå vidare och fokusera på annat? Vad gör det med kyrkans...

läs mer

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning som hävdade att fler unga män än tidigare uttrycker ”sexistiska åsikter”, något som exemplifierades med att de i högre grad stämde in i påståendet att ”arbetet med att...

läs mer

Smärtsamt och belysande när Andreas Wijk vittnade i SVT

Den här månaden kommer det att skrivas mycket om hbtq-frågorna i kristna medier. Orsaken till detta är enkel: På flera håll inom frikyrkligheten pågår det en omprövning gällande Bibelns etiska undervisning, något som självklart har såväl ett nyhetsvärde som en andlig...

läs mer

Public Service behöver värna sin politiska trovärdighet

Ett regeringsskifte är ett bra tillfälle att ta mediekanalerna på pulsen: Är de så politiskt neutrala som de påstår sig vara? Eller är de – tvärtom – så vänsterlutande som ryktet gör gällande? Frågor som dessa är viktiga, både för saklighetens och representationens...

läs mer

Elitens lyxåsikter är ett svek mot gräsrötterna

Statussymbolen för rika amerikaner är inte längre trendiga kläder och modeprodukter. Dessa har blivit alltför lättillgängliga för allmänheten, och leder därmed inte till den önskade beundran från omgivningen. I stället är det åsikter som är den nya lyxaccessoaren. Den...

läs mer