Ledartexter

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga. Mycket tyder på att den kommer att bli viktig också inför nästa riksdagsval. Den senaste överenskommelsen på området presenterades den 8 april av Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP), och har...

läs mer

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges frikyrklighet. Det började med en masteruppsats av diakonen Erik Lundström, med ett förflutet inom pingst- och trosrörelsen, vars huvudfrågeställning formuleras med...

läs mer

När maktanalysen kastas över ända

Det talas mycket om maktanalyser numera. Makt är inte bara det som syns eller det som manifesteras genom hierarkier och institutioner. Det är också något subtilt – ja, ibland något direkt kontraintuitivt. Vem är det till exempel som har mest makt i en skolas klassrum:...

läs mer

Trender i tiden påverkar ungas självidentifiering

Analysföretaget Gallup publicerade för några veckor sedan en studie om den amerikanska befolkningens sexuella själv-identifiering. Studien, som bygger på mer än 15 000 intervjuer, visar en markant ökning av individer som identifierar sig själva som hbtq. Utslaget på...

läs mer

Sex konkreta förslag för jämlika relationer

Det talas mycket om polarisering i vår tid. Både politik och sociala medier präglas av ett allt hätskare tonläge. Något som inte har blivit lika uppmärksammat är dock att samma sak kan sägas om relationen mellan könen. Om vi exempelvis ser till politiska sympatier är...

läs mer

Den eviga dansen mellan marxism och liberalism

Den här vintern har Världen idag publicerat ett antal artiklar om de filosofiska och politiska frågor som präglat de senaste decenniernas kulturdebatt. Först ut var en serie i sju delar om postmodernismen, följd av en lite kortare serie om den svenska...

läs mer

Nödvändigt att betona syndens vertikala dimension

Man brukar säga att synden trasar sönder våra relationer i fyra olika riktningar: till Gud, till oss själva, till varandra och till skapelsen. Den viktigaste av dessa riktningar är enligt Bibeln den vertikala – alltså den mot Herren själv. ”Det är era missgärningar...

läs mer

Är vi beredda att offra vår ”Isak”?

En av de senaste veckornas mest lästa texter på Världen idags hemsida är Anders Gerdmars artikel med rubriken ”Ett svärd kommer att gå genom svensk kristenhet under 2021”. Gerdmar inbjuder oss här att pröva att profetiskt tilltal han fått till sig, och som kallar Guds...

läs mer

Det är hög tid att prioritera de onådda

Vi står på tröskeln till ett nytt år, och det är hög tid att se över våra prioriteringar inför 2021. Låt oss för enkelhets skull smalna av perspektivet till det som rör kyrkans sfär, och varför inte stanna upp inför det som Jesus själv fokuserade på under sina sista...

läs mer

Värdegrundsdokument skapar problem för församlingar

Sedan en tid tillbaka har det för varje svenskt företag eller organisation med självaktning varit viktigt att formulera en värdegrund. Dylika dokument kan se olika ut (det är därför som alla behöver anta sitt eget) men de flesta har det gemensamt att de ska uttrycka...

läs mer