PK Live! 210319:

Liveseminarium med Pennys Kultursällskap på temat manlighet. Huvudpersonen är (förstås) Alexander Bard, men själv medverkar jag utifrån min bok Olika och jämlika: Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv (Apologia 2020).

Medverkande: Alexander Bard, Olof Edsinger, Cilla Eriksson, PO Flodström och Robert Tjernberg.

PK Live! 210207:

Liveseminarium med Pennys Kultursällskap utifrån min bok Samförstånd eller klasskamp – väckelserörelsen i mötet med socialismen (SEA 2021).

Medverkande: Ulf Bjereld, Olof Edsinger, Per Ewert, PO Flodström och Magnus Jacobsson.

Almedalsveckan 160712:

Den normkritiska pedagogiken, som nu lanseras på bred front i Sverige, vänder sig mot den så kallade tvåkönsnormen, samt begrepp som ”normalt” och ”onormalt”. Är den normkritiska pedagogiken ett bra verktyg för att motverka diskriminering eller social ingenjörskonst på tvärs med föräldrarnas vilja?

Medverkande: Jenny Sandsten (skolpolitisk talesperson, FI), Olof Edsinger (debattör och författare till ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”, Nätverket för samlevnad och sexualitet, NfS), Rebecca Weidmo Uvell (borgerlig debattör och engenföretagare), Daniel Söderberg (rektor och 2:e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund). Moderator: Elisabeth Sandlund (Dagen).

Svenska Evangeliska Alliansen 160422:

I boken När minoriteten tar majoriteten som gisslan: Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv granskar debattören Olof Edsinger den normkritiska pedagogiken. Slutsatsen är att ett socialt experiment pågår i svensk förskola och skola där den så kallade tvåkönsnormen regelbundet hamnar i skottgluggen. Förespråkare av normkritisk pedagogik hävdar däremot att den bidrar till att ge alla barn lika möjligheter och rättigheter. Är den normkritiska pedagogiken social ingenjörskonst eller ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering?

I detta seminarium diskuterar Olof Edsinger och Lotta Rajalin, förskolechef vid Egalia och Nicolaigården, Stockholm, SEA:s nya idéskrift. Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen.