Krönikor

Manligt och kvinnligt ger färg åt vår gemensamma mänsklighet

Det råder stor ambivalens i vår tid när det gäller frågor om kön och könsidentitet. I många fall börjar det redan i förskolan, där personalen instrueras att ifrågasätta den så kallade ”tvåkönsnormen” och ”heteronormen”. Alltså tanken på att mänskligheten består av två...

läs mer

Floskler och genvägar i arbets- och kulturliv

Systemkritik kan komma från olika håll, och levereras på olika sätt. I kyrkans värld ser och erkänner vi särskilt den kritik som träder fram mellan Bibelns pärmar, och som kastar ett avslöjande ljus över den värld som på så många sätt ligger under ”tomhetens välde”...

läs mer

Angeläget om genusteorins inflytande på universiteten

Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns bok Genusdoktrinen har rönt stort intresse. Första upplagan tog slut på två veckor, och ett stort antal debatt-, kultur- och ledarsidor har redan kommenterat innehållet. Även på förhand var intresset betydande, något som bland annat...

läs mer

Forntidens harem en av förklaringarna till syndafloden?

En av Bibelns mest ikoniska texter är den om Noa och syndafloden. Många av oss introducerades till den redan i söndagsskolan, andra fick vänta till lågstadiets religionsundervisning. Faktum är dock att den är känd även utanför den judiskt-kristna kulturkretsen. Enligt...

läs mer

Recension av ”I början skapade Gud”

En antologi om den kristna skapelsetron väcker nyfikenhet. Tänkbara invändningar mot projektet formuleras redan i bokens förord: ”Är det inte dags för kreationister att hissa vit flagg och kapitulera inför evolutionens triumf? Bibelns berättelse om alltings...

läs mer

Julens evangelium: myten har blivit verklighet

I dag är det julafton. Tusen och åter tusen svenskar vallfärdar till kyrkan för att gå i gudstjänst. Vi lyssnar till julevangeliet och vi skickar fram våra barn till traditionsenlig samling runt krubban. Många av oss bygger upp egna små julkrubbor i våra hem: där är...

läs mer

God kristen vägledning om identitet och sexualitet

I evangelikala kretsar runtom i Europa är det vissa namn som återkommer mer frekvent än andra. Ett av dessa är Glynn Harrison, som snart besöker Sverige för en temadag i Credos regi. Harrison är professor emeritus i psykiatri, och har även varit ordförande för...

läs mer

Recension av ”Dumhetsparadoxen”

Dumhet i arbetslivet är inte bara ett besvärande faktum. Det kan också vara ett karrärmässigt genidrag. I alla fall enligt Mats Alvessons och André Spicers bok Dumhetsparadoxen: Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. I Adam McKays film The Big Shortfrån...

läs mer

EuroPride – hur ska vi som kristna tänka?

Varje år sedan 1998 arrangeras en så kallad Pridefestival i Stockholm. För många av dagens unga är arrangemanget – som är det största årliga eventet i vår huvudstad – en tradition lika självklar som Kalle Anka på julafton. Festivalen har även spritt sig till andra...

läs mer

Recension av ”Alternativa fakta”

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon forskar om kunskapens natur och om språk och tanke, och har skrivit flera debattartiklar om den kunskapssyn som dominerar den svenska skolan. I höstas kom hon ut med en bok på temat...

läs mer