För oss som regelbundet läser Svenska Dagbladet är Malin Ekman ett välkänt namn. Som en av tidningens USA-korrespondenter är hennes artiklar en fläkt av frisk luft i en annars ofta ensidig rapportering från andra sidan Atlanten. I redigerad form har hennes reportage nu givits ut som bok av Volante förlag, vars drivkraft är just ”viljan att experimentera, utmana och förmedla oväntade perspektiv”.

I bokens inledning beskriver Ekman ambitionerna bakom sin journalistiska gärning: ”Jag blev snart intresserad av en annan berättelse [än den om Donald Trump och hans politiska rörelse], som jag upplevde hamnat i skymundan. Den handlar om hur det demokratiska partiet förändrats parallellt med det republikanska och om hur det amerikanska samhället i vissa avseenden såg ut att föras längre vänsterut än det svenska. Hur vissa av Demokraternas politiska initiativ slagit bakut och misslyckats, ibland med spektakulära följder. Men också om hur nyhetsmedier och techbolag svikit sina ideal och, omedvetet eller med goda intentioner, gjort sig själva till aktörer och befäst den polarisering som de sagt sig vilja undvika.”

Den alternativa belysningen av skeendena i dagens USA går som en röd tråd genom Malin Ekmans bok. Inte så att den ska läsas som en partsinlaga; jag har faktiskt ingen aning om var Ekman står politiskt. Men bara genom att fylla flera av de kunskapsluckor som tenderar att uppstå i svensk mainstream-media – som ofta utmålar dem som inte identifierar sig som progressiva som alltifrån obegåvade till onda – lyckas hon åstadkomma något berömvärt.

Bokens första kapitel utgår från Ekmans uppmärksammade reportageserie från USA:s västkust om de konsekvenser som Demokraternas politik har fått i städerna Los Angeles, San Francisco, Portland och Seattle. I en mix av historieskrivning, statistik och enskilda människoöden träder en förfärande bild fram av de förändringar som drivits igenom i spåren dels av progressiva gruppers drogliberalism, dels av Black Lives Matter-rörelsen. Det handlar om en kraftig utbredning av såväl hemlöshet som drogmissbruk och kriminalitet, efter att slagord som ”defund the police” (avfinansiera polisväsendet) och att brottslingar i grunden bara är ”offer” har blivit officiell politik.

I de nästföljande kapitlen betar Ekman av fenomen som mekanismerna bakom de senaste årens woke-rörelse, radikala socialistiska element inom det demokratiska partiet och vardagslivet nära USA:s gräns mot Mexiko. En återkommande spaning är att rasfrågan i USA ofta tillmäts oproportionerligt stor förklaringskraft, samtidigt som den (minst) lika viktiga frågan om klass har varit tabu att diskutera. En annan är att Demokraterna i allt högre grad har hemfallit åt totalitarism.

Boken rekommenderas varmt till alla som vill förstå vad som just nu håller på att hända i världens största demokrati. Trots att den i sig inte är en debattbok förser den läsaren med många argument för att världen inte är så svartvit som den ofta framstår i den allmänna nyhetsrapporteringen.

Läs på varldenidag.se