Författare: olofedsinger

Tweens – konsumtionskulturens barn

För en tid sedan var jag och några kollegor från Salts och EFS rikskansli på konferens i Danmark. Konferensen arrangerades av de nordiska inremissionernas barn- och ungdomsnätverk (NIMBU), och en av talarna var ungdomsforskaren Søren Østergaard. Østergaard berättade bland annat om den generation som med ett engelskt uttryck brukar kallas för ”tweens” och som befinner sig i åldersspannet 9-12 år – med viss marginal åt båda hållen. Eftersom vi som var där upplevde att mycket som han sa var relevant även för som är aktiva i den kristna barn- och ungdomsverksamheten, vill jag i denna artikel dela med mig av vad han hade att berätta. Jag har även kompletterat med några egna reflektioner, samt med ett antal källhänvisningar till Østergaards böcker.[1] En tweens vardag – några ögonblicksbilder Det första som kan behöva sägas är att tweens sedan en tid tillbaka har börjat framstå allt mer som en grupp i sin egen rätt – alltså som en distinkt fas mellan barndom och ungdom. Enligt Søren Østergaard räknar man i Danmark med att den traditionella barndomen i dag upphör vid ungefär åtta års ålder. Till de konkreta uttrycken för detta hör att de flesta som befinner sig i detta åldersspann inte längre ”leker” med varandra. I stället ”umgås” de eller ”hänger” med sina vänner. Även de arenor som man gör detta på skiljer sig från vad som var fallet när dagens...

Läs Mer

Det behövs bättre sexualundervisning (SvD)

Domen i hovrätten som nyligen friade ett gäng unga killar som turats om att sexuellt utnyttja en 15-årig flicka har av förklarliga skäl upprört många. Många hävdar att det behövs en förändrad lagstiftning. Vi menar att det också behövs en bättre sex- och samlevnadsundervisning. RFSU har nyligen skickat ut det sexliberala och normkritiska materialet ”Sex i skolan” till landets alla skolor. Tidigare har man tillsammans med UR tagit fram materialet ”Sex på kartan” i samma anda. Tyvärr utelämnar RFSU både värderingar och kunskap som unga människor behöver ta till sig för att inte utnyttja varandra på det sexuella området. Enligt läroplanen ska undervisningen på ett sakligt sätt förmedla fakta. Men det är mycket som RFSU väljer att inte tala om för våra barn. De får inte veta att njutningen för de flesta människor blir större när sex är ett uttryck för kärlek. Inte heller att risken är stor att ju fler de har sex med, desto mindre får de ut av det. Detta enligt en omfattande amerikansk studie. Enligt lärarhandledningen ”Sexualkunskap” får inte heller lärarna säga som det är – att tjejer nästan aldrig frivilligt ställer upp på gruppsex. Då begränsar de nämligen, enligt RFSU, våra barns frihet att ”fritt utforska” det sexuella landskapet. På flera ställen påpekar RFSU att kärlek och sex inte behöver höra ihop. På sin hemsida skriver man att ”Att vara kär och ha sex...

Läs Mer

Bryt RFSU-monopolet i skolan (Dagen)

Enligt läroplanen ska all undervisning i skolan vara allsidig. Men materialet ”Sex i skolan”, som RFSU i dagarna har skickat ut till alla landets skolor, är inte allsidigt utan ensidigt. Man talar mycket om sex men inte mycket om kärlek. I lärarhandledningen ”Sexualkunskap” (som publicerats tidigare) säger man att lärarna över huvud taget inte ska prata om kärlek i samband med sex. Undervisningen ska på ett sakligt sätt förmedla fakta. Men det är mycket som eleverna inte får veta. De får inte veta att njutningen för de flesta människor blir större när sex är ett uttryck för kärlek. Inte heller att risken är stor att ju fler de har sex med, desto mindre får de ut av det. Detta enligt en omfattande amerikansk studie. Skolan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och lära eleverna att göra egna goda val. De får lära sig att de lever längre, är friskare och mår bättre om de äter sunt, motionerar regelbundet och avstår från alkohol och tobak. Men de får inte lära sig att goda, hållbara kärleksrelationer enligt regeringens egen Framtidskommission påverkar deras hälsa, välbefinnande och livslängd ännu mer. Undervisningen ska enligt läroplanen utgå från elevernas frågor. Men RFSU undviker helt den fråga som eleverna enligt en stor sexundersökning (UngKAB09) framförallt vill veta mer om: Hur får man ett förhållande att hålla? RFSU gör gärna reklam för hållbara kondomer. Men hållbara relationer är...

Läs Mer

Den objektiva försoningsläran – en rikedom att värna

År 1882 började Lina Sandell att ge ut vad som skulle bli tre olika böcker med hennes samlade sånger. Orsaken var att hon ville garantera att de versioner som bevarades för eftervärlden var de som förmedlade den ursprungliga, rosenianska teologin. Med tiden hade det nämligen dykt upp versioner av hennes sånger som innehöll omskrivningar med inspiration från den försoningslära som kommit att känneteckna Paul Peter Waldenström och Svenska Missionsförbundet. En djupt olycklig utveckling, menade Lina Sandell. För oss som i dag tillhör en rörelse som stod i centrum av 1870-talets så kallade ”försoningsstrid” kan frågan om objektiv eller subjektiv försoningslära kännas avlägsen. Men enligt min mening finns det all anledning att fundera på varför våra fäder och mödrar såg det som så viktigt att hålla fast vid den förståelse av Jesu kors som Carl Olof Rosenius hade presenterat i sina skrifter. Jag tror helt enkelt att det finns rikedomar i den objektiva försoningsläran som vi inte får tappa bort. Eller, som man också skulle kunna uttrycka det: jag tror att mycket av den förflackning av teologin som kan skönjas både i Svenska kyrkan och i stora delar av frikyrkan hänger samman med att man har fått en ny syn på Jesu Kristi kors. Om inte i teorin, så åtminstone i praktiken. Vad det hela handlar om Innan vi kan tränga djupare i detta ämne behöver vi kanske göra en...

Läs Mer

Spelreglerna inte desamma i GT och NT (Dagen)

I mitt förra inlägg (Debatt 26 februari) kommenterade jag lite mer övergripande frågan om förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet, liksom frågan om Guds rätt att döma de människor som han har skapat. Jag gjorde detta utifrån påståendena att GT:s gudsbild skiljer sig från NT:s, samt att Gud i GT beordrar dödandet av oskyldiga människor. Både ”70-årig pingstsyster” och ”Gräsrotskristen” efterfrågar nu konkreta besked angående de texter som de har hänvisat till i sina insändare. Jag vill härmed göra ett försök till detta. Det första jag vill kommentera är den tanke som har framskymtat om att ”om Gud låg bakom allt han tillskrivs i GT måste han handla likadant i dag”. Denna slutsats är faktiskt inte alls självklar, av det enkla skälet att spelreglerna i GT skiljer sig dramatiskt från dem som gäller i det nya förbundet. Strängheten i GT:s civila lagar måste t ex förstås utifrån det faktum att Israel var en teokrati, och att brott mot förbundet riskerade att göra hela Guds frälsningsplan om intet. Upproriskhet, hädelse, trolldom och incest är exempel på synder som av detta skäl – och i avskräckande syfte – skulle straffas med döden. Vissa av lagarna kring äktenskap, skilsmässa, hantering av slavar etc måste också förstås som en anpassning till denna tids kulturella förutsättningar (se Matteus 19:7-8). Som teokrati hade Israel till uppgift att i vissa situationer vara Guds redskap för att...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.