Författare: olofedsinger

Facebooks osynliga hand vilar över samtalsklimatet

Sociala medier spelar allt större roll i vår interaktion med omvärlden. 60 procent av Sveriges befolkning är i dag aktiva på Facebook, och globalt har denna tjänst lockat till sig 1,3 miljarder användare. Enligt en undersökning från Danmark har den tid som barn i åldrarna 9–12 år umgås fysiskt med sina kompisar minskat med 50 procent på 25 år. En viktig orsak till detta är att man i stället håller kontakten via sociala medier. De sociala medierna påverkar därmed våra livsmönster i grunden. Men inte bara det: de påverkar också våra åsikter och värderingar. Sällan har detta blivit så tydligt som i debatten efter det amerikanska presidentvalet. Det uttryck som då var på allas läppar var ”fake news” (falska nyheter), och efter en initial period av ovilja gick Facebook med på att införa ett flaggningssystem för artiklar som kunde beläggas med felaktiga påståenden. Ett ännu mer utbrett problem, som är knutet till Facebooks egna algoritmer, är att våra Facebookflöden tenderar att vara så självbespeglande. Genom att inlägg av personer som vi själva gillar dyker upp oftare än andra, och genom att vi väljer vilka personer vi tackar ja till som vänner, är det ofrånkomligt att våra flöden får karaktären av en bubbla. Konkret innebär detta att vi i första hand läser inlägg som bekräftar vår befintliga världsbild och våra redan etablerade övertygelser. Ett faktum som knappast går att lasta...

Läs Mer

Facebooks censur ett demokratiskt problem (Nyheter24)

Facebook är ett privat företag, och som sådant fritt att anta vilka policies som helst – så länge de håller sig inom lagens råmärken. Men med 60 procent av Sveriges befolkning som användare, och ytterligare 1,3 miljarder i världen i stort, kommer ändå ett enormt ansvar. Ett ansvar som man i dag väljer att hantera på ett alldeles för godtyckligt sätt. Sällan har denna fråga stått så högt på dagordningen som efter det amerikanska presidentvalet. Det uttryck som då var på allas läppar var ”fake news”, och efter en initial period av ovilja gick Facebook med på att införa en form av flaggningssystem för artiklar som kunde beläggas med uppenbara fel. Dock finns det en annan typ av styrning på Facebook, som vare sig är särskilt efterfrågad eller öppet redovisad av företaget. Nyligen skapade det till exempel rubriker när den 81-årige pingstpastorn Stanley Sjöberg fick sitt Facebook-konto nedstängt. Orsaken till detta var att han hade kritiserat Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo, och särskilt då den bild som framställer Jesus som transvestit i en erotisk miljö. Inlägget – som alltså inte längre finns tillgängligt – uppmanade vare sig till hot eller hat, men innehöll en uppmaning till andra att protestera mot att utställningen visades upp i samband med Stockholm Pride. Man kan förstås tycka vad man vill om Sjöbergs åsikt i sakfrågan, men frågan väcks ändå med vilken rätt...

Läs Mer

Beroende eller oberoende i familjelagstiftningen

Ett av sommarens mest givande läsprojekt var för min del Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs bok Är svensken människa? Ett av bokens genomgående teman är den så kallade ”statsindividualismen”. Alltså svenskarnas paradoxala – och i internationell jämförelse unika – förmåga att kombinera en långt driven individualism med en stark tilltro till statsmakten. På detta ges ett antal exempel, och till de mest intressanta hör kapitlet ”Den svenska teorin om kärlek”. Här kan vi bland annat läsa följande: ”Å ena sidan kan man se det ömsesidiga beroendet som just kärlekens kärna och skönhet. I kärleken och i familjen uppgår man som individ i en större enhet som är både starkare och i grunden mer än summan av de individer som ingår. Detta är normen i stora delar av världen … Å andra sidan kan man utgå från oberoendet. Enbart när man är självförsörjande, särskilt i ekonomiskt och juridiskt hänseende, kan man lita på att man är älskad av den andra och i sin tur älskar den andra utan att ha instrumentella bevekelsegrunder eller för att man befinner sig i en ofrivillig relation som man inte har resurser att ta sig ur. I detta perspektiv är kärleken som grundas i oberoende mer genuin …” Citatet är intressant inte bara för att det belyser två helt olika synsätt på det i vår kultur så centrala begreppet kärlek, utan också för att det...

Läs Mer

Betydelsen av goda ordningar

Sommaren går mot sitt slut, och som svenskar ställer vi gemensamt om för att möta höstens utmaningar och annorlunda tempo. Även om det är få förunnat att vara lediga hela sommaren är det mycket som tar paus under juni, juli och augusti. Idrottsklubbar tar semester, församlingar sammanlyser sina gudstjänster och kollektivtrafiken går över till sommartidtabell. En viktig del av sommarmånaderna är att mycket som är inrutat under året i övrigt tillåts avvika lite mer från normen. Men nu är det alltså hösten som nalkas, och med den kommer behovet av rutiner. Samtidigt lever vi i en tid som präglas av misstänksamhet mot just ordningar och traditioner. Särskilt i den yngre generationen är det spontaniteten snarare än riterna som står i centrum. Individen snarare än kollektivet. För att ta några exempel: I min barndom var det självklart att vi som familj alltid åt kvällsmat tillsammans, på en viss utsatt tid. I dagens samhälle har det ofta blivit regel snarare än undantag att man kommer och går även i samband med måltiderna. I min barndom brukade affärerna fortfarande vara stängda på söndagarna. Detta som ett sätt att värna en gemensam veckorytm, där söndagen tilläts vara ledig för de flesta svenskar. I dag är det svårt för en butik att ha söndagsstängt utan att slås ut av sina konkurrenter. När mina föräldrar var unga var det fortfarande självklart för de flesta att...

Läs Mer

Djupare in i Guds närvaro – del 4: Beroende av Andens ledning

Hela denna artikelserie har varit uppbyggd kring några nyckelhändelser i Andra till Fjärde Moseboken. Även denna artikel får därför ta sitt avstamp i denna period i Israels historia – närmare bestämt den 40-åriga ökenvandringen. På ett sätt är ju detta en ganska dyster del av Gamla testamentets historieskrivning. Åren i öknen var trots allt ett straff för israeliternas otro. Men gång på gång kan vi också läsa om hur Gud under denna tid undervisade sitt folk om sin nåd. Till exempel försörjde han dem ständigt med manna och vaktlar att äta, och vare sig deras kläder eller deras skor blev utslitna (5 Mos 29:5). Men mer än något annat var ändå ökenvandringen en skola i lydnad. Under alla år fortsatte Herren att leda sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten, och de fick bara bryta upp när Herren själv gjorde klart att det var dags för detta. Ibland kunde de stanna flera år på samma lägerplats, medan de andra gånger drog vidare efter bara några dagar. Men hela tiden kan man säga att poängen låg i beroendet – att låta sig ledas av Gud, och att få smak på vad det innebär att i allt böja sig under sin Herres vilja. Det här är en lärdom som är lika aktuell för oss i dag. Även vi behöver lära oss att leva i beroende av...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.