Författare: olofedsinger

Recension av ”Dagen då revolutionen började”

Det är inte varje decennium som det på svenska ges ut böcker som går på djupet i frågor som har med korset och försoningen att göra. Särskilt inte översatta från ett annat språk. Förra gången det skedde var mig veterligt för 30 år sedan – nämligen när Libris gav ut John Stotts bok Korset: Meningen med Jesu död. Standardverket på svenska har annars varit Agne Nordlanders bok Korsets mysterium, som 2005 kom ut i en fjärde reviderad upplaga. Redan från början kan det dock vara på sin plats att säga att den anglikanske teologen Tom Wrights bidrag skiljer sig väsentligt från både Stotts och Nordlanders. Där de senare försöker ge en så bred belysning som möjligt av försoningens olika dimensioner, är nämligen Wright smalare i fokuset. Han är också mer polemisk, i det att han till stor del vänder sig emot den reformatoriska läran om Kristi ställföreträdande strafflidande. Wright talar om denna som ”gärningskontraktet”, och förordar för egen del vad han beskriver som ”kallelseförbundet”. ”Gärningskontraktet” utgår från en snävt moralisk förståelse av synden, där Jesu gärning sammanfattas som att han lyckades hålla alla de bud som vi människor inte hade levt upp till, och att han slutligen betalade vår syndaskuld genom att dö på korset. Genom att tro på detta kommer vi till himlen; genom att förkasta det kommer vi till helvetet. Mot detta ställer Wright ”kallelseförbundet” vars primära...

Läs Mer

Stort behov av att få prata om den karismatiska rörelsen (Dagen)

Min artikel om Jonathan Weltons ”positiva eskatologi” och om de andliga gråzoner som såväl Welton som Bethels pastorer legitimerar i boken ”The Physics of Heaven” väckte enorm uppmärksamhet. Jag hade aldrig kunnat tro att min artikel skulle toppa ”Mest lästa” på dagen.se i närmare 3 dagar! Det första jag lär mig av detta är att det finns ett stort behov av att få prata om den karismatiska rörelsen. Jag tror och hoppas att vi är många som har uppfattat den signalen. Om någon skulle vara osäker i fråga om min egen hållning vill jag också vara tydlig med att jag gärna kallar mig själv karismatiker. Jag är övertygad om att Anden och Ordet behöver få vandra hand i hand, och jag har stor respekt för vad som sker inom den världsvida pingstväckelsen – Bethel inkluderat. När jag lyssnar till tongångarna i sociala medier är det dock några saker jag noterar, och som kanske kan bli en del av ett framtida samtal om dessa fenomen: 1) Ryktesspridningen runt Bethel är omfattande, och långt ifrån allt som tillskrivs denna församling är korrekt. 2) Delar av ryktesspridningen är självförvållad, eftersom man varit så mån om att vara generös och hedra andra tjänster att gränsdragningen mot ”konstigheter” har blivit otydlig. En god intention har fått en olycklig baksida. 3) Något som särskilt skapar problem är oviljan att göra skillnad på å ena sidan...

Läs Mer

Avgörande dimensioner för en hållbar tro

Det finns ett uttryck som lyder: ”Den kristna kyrkan är alltid bara en generation bort från utplåning.” Och även om orden är provocerande, måste vi i någon mening ge dem rätt: Kyrkans förmåga att nå nästa generation med evangeliet kommer alltid att vara en ödesfråga. Samtidigt är det få saker som kristenheten sliter så mycket med som detta. Vi ägnar församlingsmöten åt att diskutera våra generationsklyftor. Vi kämpar för att få ihop ett ledarteam till söndagsskolan. Vi våndas över våra egna barn. Få är de sammanhang som kan slå sig för bröstet när det gäller detta. De flesta som kommer till tro i den globala kyrkan gör det visserligen inom ett karismatiskt evangelikalt sammanhang. Men åtminstone i Sverige står majoriteten av alla kyrkor inför en utmaning när det gäller sina barn och unga. Skillnaden kan däremot ligga i när ”krisen” infaller. Sammanhang som inte utmanar till något aktivt lärjungaskap, såsom stora delar av Svenska kyrkan, tappar de flesta av sina ungdomar strax efter konfirmationen. I traditionellt frikyrkliga sammanhang brukar den akuta situationen uppstå senare, ofta när de unga flyttar hemifrån och möter ”verkligheten” i en sekulariserad studentmiljö. I alla sammanhang finns förstås också grupper som kliver av tåget tidigare – inte minst i den känsliga tween-åldern. Finns det då något generellt att säga om hur tron kan förmedlas vidare till nästa generation? Ja, en hel del. Här och nu...

Läs Mer

Viktigt att återerövra kallelsetanken

I anslutning till ett årsskifte är vi många som gör upp planer för våra liv och för året som ligger framför oss. Det kan handla om klassiska nyårslöften som att börja träna eller gå ned i vikt. Men det kan också handla om större frågor, till exempel sådana som har med familjeliv, jobb och prioriteringar att göra. Till de viktigaste löften man kan tänka sig hör förstås de som rapporteras från flera av nyårshelgens läger och konferenser, där ett stort antal ungdomar valde att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Samtidigt infinner sig frågan om hur vi som redan har blivit vuxna förhåller oss till Herrens vilja med våra liv. Även vi har kanske fattat avgörande beslut under tonårstidens konferenser. Även vi har kanske fått tilltal om att Gud vill göra bruk av oss för sitt rike. Men vilka konsekvenser får dessa erfarenheter här och nu? Lever vi i det som är vår Skapares dröm för våra liv, eller lever vi snarare i vad som kan beskrivas som vår egen dröm? Relaterar vi vår vardag till Guds ord och löften, och hålls frågan om Guds kallelse levande i vårt sätt att tänka och prioritera? Klart är att Jesus varnar för att så inte alltid kommer att vara fallet. I sin liknelse om såningsmannen varnar han för ”världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat” som riskerar att...

Läs Mer

Svajig eskatologi i Bethels nätverk (Dagen)

Den kristna kyrkan är ett yvigt träd, och den kommer alltid att innehålla rörelser som faller oss mer eller mindre i smaken. Själv vill jag förhålla mig så positiv som möjligt till mångfalden, och jag tror på välsignelsen i att olika sammanhang befruktar varandra. De senaste åren har en sådan befruktning skett i relation till församlingen Bethel i Kalifornien, och ”Bethel School of Supernatural Ministry” har blivit Sveriges största bibelskola. Periodvis har detta diskuterats, och flera anklagelser mot Bethel och deras ledarskap har förts fram. Några av dessa går säkert att motivera, men de flesta har visat sig svåra att styrka. Som så många andra kristna sammanhang befinner sig dock Bethel i ett större nätverk av ”ministries”, och företrädaren för ett av dessa kommer i helgen på Sverigebesök. Han heter Jonathan Welton, och är direktor för något som kallas för Welton Academy. Första gången jag stötte på Welton var som medförfattare till boken ”The Physics of Heaven”, som driver tesen att naturliga element som ljud, ljus, energi, vibrationer och kvantfysik på ett övernaturligt sätt kan föra himlen till jorden. New Age-experten Torbjörn Freij recenserade boken i Världen idag och varnade då för att författarna på ett okritiskt sätt försöker gifta ihop traditionell karismatik med en betydligt mer problematisk medialitet. Han beklagade också att Bethel-profiler som Bill Johnson och Kris Vallotton medverkar i – och på så sätt legitimerar –...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.