Författare: olofedsinger

Recension av ”Välkomna varandra!”

Det var många som höjde på ögonbrynen när bokförlaget Libris gav till känna att de skulle ge ut en antologi om homosexualitet och samkönade relationer. Inte för att temat i sig skulle vara svårt att motivera, utan för att förlaget väljer en linje som i väsentlig grad skiljer sig från tre av Libris ägarsamfund. Det är också en linje som går på tvärs med budskapet i den antologi som förlaget gav ut 2001, som hette Den hemlösa sexualiteten och som innehöll artiklar av ett antal etablerade teologer och själavårdare från såväl Sverige som USA. Det första man kan konstatera är alltså att det har runnit mycket vatten under broarna på Libris sedan 2001. Säkert återspeglar detta också utvecklingen i delar av frikyrkan. Nu har man därför samlat ett antal röster från Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Pingst FFS för att sätta ord på vad denna nyorientering kan tänkas handla om. Resultatet har blivit boken Välkomna varandra!, och det uttalade syftet är att ”inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer i en mer bejakande riktning”. Antologin består av fjorton olika texter. Ideologiskt och teologiskt ”tyngre” texter varvas med personliga berättelser. Etablerade författare samsas med debutanter. Därmed är också sagt att texterna är av olika karaktär. I förordet sägs att alla författare inte ”delar varandras syn i varje detalj”. Några saker tycks dock vara gemensamma: Det...

Läs Mer

Reformationen påverkade vårt samhälle i grunden

I morgon är det reformationsjubileum. Vi firar exakt 500 år från det att startskottet gick för vad som skulle bli den protestantiska reformationen. Att Martin Luther inte ville splittra kyrkan är väl känt, men det blev en nödvändig konsekvens av det händelseförlopp som följde. ”Du är bannlyst”, sa påven Leo X. ”Här står jag och kan inte annat”, sa Luther. Resten är historia. Vad var det då som vanns och förlorades i samband med reformationen? Detta är en alldeles för stor fråga för att besvara i en kort ledartext. På minuskontot brukar man – förutom splittringen som sådan – anföra sådant som att viktiga rottrådar skars av till såväl kyrkofäder som medeltida klosterfromhet. Den Romersk-Katolska Kyrkans motreformation fick även till följd att vissa negativa sidor av den katolska spiritualiteten cementerades – samtidigt som man också tog itu med flera missbruk som reformatorerna hade pekat på. En dag som denna är det dock vad som finns på pluskontot som måste få det största utrymmet. Och det saknas inte goda exempel att ösa ur. Viktigast av allt är förstås det som är kärnan i evangelisk tro: den nya och fräscha insikten om frälsningen som Guds gåva, given av nåd genom tro – oberoende av gärningar. Och på förekommen anledning: denna insikt står på intet sätt i motsats till att Guds folk även har fått en kallelse till ett helgat liv. Luther...

Läs Mer

Recension av ”Guds olydiga revben”

Det är inte helt lätt att recensera Gunilla Thorgrens bok Guds olydiga revben. Den är nämligen flera saker samtidigt: Ömsom undersökande, ömsom spekulativ; stundtals motsägelsefull och ofta selektiv. Klart är att den är en feministisk stridsskrift, och att den bottnar i en helt och hållet sekulär världsbild. Thorgren själv skriver att hon ”aldrig [har] varit upptagen av trosfrågor, därför har jag aldrig reflekterat över vad det innebär att tro”. Flera gånger i sin bok återkommer hon dock till det problematiska i trons koppling till lydnaden. Hon har ingenting till övers för en Gud som är universums Herre, och hon beskriver Gamla testamentets budskap som en ”stenhård lydnads- och underkastelseideologi”. Jag skriver detta redan nu, eftersom det får betydelse för hur vi tar till oss det som är bokens ärende. Thorgren berör ett antal frågor som kan vara relevanta även för en troende bibelläsare. Samtidigt gör hennes utgångspunkt det svårt att förstå texterna på deras egna premisser. Eller som man också kan uttrycka det: Om det första budet i dekalogen – Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig – uppfattas som det Stora Problemet, blir det svårt att sätta sig in i vad de bibliska författarna vill förmedla. Deras världsbild är ju redan sågad till fotknölarna. Särskilt frustrerande blir läsningen för den som är bevandrad i teologins värld. Thorgren gör ingen hemlighet av att hon läser Bibeln...

Läs Mer

Militanta postmodernister gräver demokratins grav

Få epoker i Europa har präglats av en sådan bred uppslutning bakom begrepp som demokrati och alla människors lika värde som vår. Samtidigt är det något obehagligt som håller på att ske med vårt gemensamma samtalsklimat – inte bara på ytterkanten, utan också i den politiska mitten. Tonläget har hårdnat, och toleransbudskapet klingar allt mer ihåligt. Ett aktuellt exempel kan vara den debatt som har seglat upp med anledning av den högerextrema tidningen Nya tiders närvaro på bokmässan. I ett av årets mest skrämmande kulturreportage skildrar journalisten Sam Sundberg (SvD 170923) hur det i stora delar av kultur-Sverige har uppstått en total låsning i relation till denna. ”Inte vad gäller nazism eller högerextremism, märk väl, utan om huruvida bojkott av Bokmässan är det bästa sättet att bekämpa den.” ”De svävar på målet, stakar sig. Ber om källskydd”, skriver Sundberg. ”En namnkunnig kulturskribent erkänner att hen inte vågat publicera de texter hen skrivit om mässan. Det är alldeles för infekterat förklarar hen, och ber i nästa andetag om att få vara anonym i artikeln.” Han sammanfattar sina erfarenheter med orden: ”Det är hjärtknipande att se hur nervösa alla dessa välmenande människor blir när Bokmässan förs på tal. De är inte rädda för Nya Tider. De är rädda för varandra.” Detta fenomen är inte bara sant om vårt eget hörn av västvärlden. Tidningen The Spectator skildrar i en uppmärksammad artikel hur...

Läs Mer

Många skäl att visa vår tacksamhet

Vilket slags associationer får du när du hör ordet tacksamhet? Säkert kan det vara olika. För de flesta av oss är de rimligen positiva – vi är trots allt tacksamma för att vi har varit med om något gott. Men för andra kan det vara mer komplicerat. Antingen för att våra liv inte ser ut så som vi hade önskat, eller kanske för att uppmaningen till tacksamhet har kommit som en pålaga utifrån – lite som den klassiska bilden av arbetaren som står med mössan i hand, och som förväntas visa tacksamhet i en både ofrivillig och förnedrande situation. Till stor del skulle man dock kunna säga att tacksamheten i våra liv är ett val. Och detta gäller på flera nivåer. Den berömda illustrationen av glaset som antingen är halvfullt eller halvtomt kan vara ett sätt att formulera det hela. Väljer vi en positiv eller negativ utgångspunkt för vårt förhållningssätt till livet? Är vi problemorienterade eller lösningsorienterade? En utmaning i sammanhanget är att det är få saker som har en sådan kraft att förena oss människor som vår kritik av sakernas tillstånd. På alltför många arbetsplatser talar vi betydligt mer än vi borde om allting som är fel, om chefen som inte fattar något, om det senaste skvallret … och att då gå emot strömmen kan vara allt annat än uppskattat. Ändå är det just detta som är vår...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.