I sin replik uppvisar Cristian Rehn en attityd som det finns goda skäl att välkomna. Dock ger han inte hela bilden av RFSL:s skolbesök. Inte heller kommenterar han våra konkreta exempel.

Om vi börjar med helhetsbilden är det på intet sätt en isolerad företeelse vi tar upp när vi beskriver hur lärare har blivit portade från RFSL:s föreläsningar. Som vi också nämner har precis samma tradition funnits – och finns på vissa håll kvar – inom RFSU.

Vidare kan det finnas skäl att komplettera den beskrivning som ges av vad som tas upp i samband med RFSL:s skolbesök. Rehn beskriver dem i första hand som ”informationspass”, men det handlar naturligtvis inte bara om information utan också om en mycket aktiv lobbyverksamhet – inte minst för att bryta ned den så kallade hetero- och tvåkönsnormen.

Om man bjuder in RFSL till sin skola bjuder man in en lobbyorganisation med radikala teorier om kön, genus och sexualitet – i de flesta fall inspirerade av den internationella queer-rörelsen. Detta är också ett tungt vägande skäl för varför skolorna bör informera föräldrarna om dessa besök på förhand. Enligt grundskolans läroplan ska ju alla föräldrar ”med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.

Och så har vi då det som var vårt huvudexempel, men som Rehn förbigår med total tystnad, nämligen hur man vid det RFSL-besök vi hänvisade till tvingade ett antal 12- och 13-åringar att ta emot lappar med adresser till olika hemsidor, däribland en tvivelaktig kontaktsajt, vilket tangerar gränsen för sexuellt övergrepp. Vi hoppas förstås att detta inte kommer att upprepas.

Vi uppskattar tonen i Rehns inlägg, och tror att vi kan vara överens om flera saker. Men det återstår en del att jobba med, och vi hoppas att RFSL tar denna utmaning på allvar.

Läs på SvD.se