RFSL är en stark kraft i den svenska samhällsdebatten. Trots att man inte har fler än 7000 medlemmar har man i det närmaste fått monopol på hur frågor om sex och samlevnad ska drivas i såväl skolans som politikens värld. Det är inte för inte som man redan 2007 utnämndes till årets svenska lobbyorganisation.

Men en sådan position förpliktigar också. Varje år anlitas representanter för RFSL och dess lokalavdelningar för att föreläsa hos en mängd olika skolor runtom i vårt land. På plats förmedlar de organisationens synsätt på sådant som sex, normkritik och hbtq. Taget för sig själv är förstås detta inget att förvånas över, men det finns skäl att hävda att RFSL:s presentationer innehåller moment som majoriteten av barnens föräldrar skulle ha en hel del att invända emot, om de bara visste vad som sades och gjordes.

Jag blev nyligen kontaktad av en förälder till en 13-årig pojke som hade haft besök av RFSL på sin skola. Trots att det rörde sig om en extern lobbyorganisation hade skolan inte skickat ut någon förhandsinformation om besöket till föräldrarna. Ännu mer anmärkningsvärt var dock att RFSL hade ställt kravet att de ansvariga lärarna inte skulle vara med på lektionerna. Detta för att skapa ett så ”öppet samtalsklimat” som möjligt.

Exakt vad som hände där inne är naturligtvis svårt att redogöra för, eftersom alla vuxna var portade. Men flera av barnen var så omskakade av ”det äckliga sexpratet” att de sa att de efter ett tag hade försökt att helt ”stänga av” under lektionen. Först flera veckor senare kunde den aktuella familjens son förmå sig att ta upp detaljer om vad som hade hänt med sina föräldrar.

Med sig hem hade han dock en lapp, som RFSL-informatören hade tvingat alla barn att ta emot med hänvisning till att ”ingen skulle behöva känna sig uthängd”. På lappen fanns adresser till hemsidor ”där killar har roligt”, såsom Qruiser.com, men även till Transformering.se och podden Bögministeriet.

Kontaktsajten Qruiser skapade för ett antal år sedan debatt i media för att ha upplåtit utrymme åt, och vägrat ta bort, ett antal homoerotiska bilder med minderåriga barn. Men detta hindrade alltså inte RFSL från att tvinga dessa 12-13-åringar att ta med sig en lapp med uppmaningen att kolla in denna och andra hemsidors innehåll.

När vi från NfS håller temadagar på skolor har vi en rakt motsatt inställning. Vi ser läraren som en viktig resurs, och välkomnar lärares närvaro och medverkan vid samtal om relationer och sex. Vi tror nämligen att det ger ett både tryggare och öppnare samtalsklimat att i sådana situationer ha med någon som känner eleverna och är mån om deras integritet, snarare än att eleverna ska riskera att utsättas för sådant som ligger farligt nära gränsen till övergrepp. RFSL:s agerande föder misstanken att man stänger skolpersonalen ute för att man själv inte tål en granskning.

Hans Olsson från RFSU har i en intervju bekräftat att även RFSU:s lokalavdelningar brukat agera på detta sätt i samband med sina skolbesök. I samma veva tog han dock avstånd från tanken på att porta läraren från sitt eget klassrum, och det verkar som att RFSU:s lokalavdelningar har börjat bättra sig när det gäller detta.

Min uppmaning till RFSL är därför att göra detsamma. Sluta att uppmana ansvarig lärare att lämna klassrummet när ni får uppdraget att besöka våra barns skolor! Och sluta dela ut lappar med homosexuella dejtingsajter till barn som inte har bett om detta – och som enligt lagen ska skyddas från sexuella inviter och handlingar!

Läs på SvD.se