Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges kristenhet. En av årets nykomlingar var Pingst23, med bland annat Gå ut mission och ett 30-tal småländska församlingar som inbjudare. Med avstamp i Nässjö Missionskyrka landade man på söndagen i den stora Nyhemshallen, allt under bön om att Gud, som konferenshemsidan formulerar det, skulle ”drabba oss med uppfyllelse och förnyelse av Anden, andedop och tungotal och en förnyad missionsiver och fokus på utbredandet av Guds rike i vårt hjärta, vårt hem, vårt land och vår värld”.

Det är viktigt att på detta sätt få komma samman med en förväntan om Guds manifesterade närvaro. Först och främst genom sitt Ord, men också genom Andens gåvor och kraft. Här har vi mer att sträcka oss efter i Sveriges kristenhet!

I Apostlagärningarnas tredje kapitel berättas om hur Petrus och Johannes är på väg till templet för att be. Vid den så kallade Sköna Porten stöter de på en man som varit lam ända sedan födseln. Och så sker miraklet, där Petrus genom Andens ingivelse tar till orda: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” (Apg 3:5). Petrus griper mannens hand, reser honom upp – och undret är ett faktum: ”Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud” (Apg 3:7–8).

Berättelsen är både fantastisk och inspirerande, och samma typ av under sker också i vår egen tid. Tyvärr är de dock betydligt mindre vanliga på våra nordiska breddgrader än i kyrkorna i det globala syd. I stora delar av den västerländska kristenheten skulle man väl snarast kunna formulera om apostelns ord till: ”Silver och guld har vi. Men någon andlig kraft kan vi dessvärre inte erbjuda.”

Detta är en stor tragedi. Nog för att det är sant att Gud verkar även i det mindre spektakulära. Men om vi ska representera Kristus – den Smorde – i den här världen, behöver vi mer av det som Petrus får förmedla till den lame mannen. Som också Paulus uttrycker det hela: ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20).

Även i Sverige finns det många som bär på en andlig hunger. Även i Sverige finns det människor med andliga problem – män och kvinnor som kan bli hjälpta om och endast om de får ett möte med den levande Guden. Låt oss därför be om en Andens vind också över Skandinavien. Låt oss be om en församling som är känd för den helige Andes gåvor och kraft!

Läs på varldenidag.se