Det är ett tufft läge för den svenska ekonomin. Inflationen har parkerat på höga nivåer och många oroar sig – med rätta – för sina ökade lånekostnader. Detta samtidigt som maten i butikerna blir allt dyrare och de tidigare så självklara reallöneökningarna ser ut att vara långt ifrån självklara.

Hur ska vi som troende förhålla oss till detta? På den frågan finns det inte något enkelt svar. Någon som därmed gör det förhållandevis enkelt är Jesus själv:

”Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?” (Matt 6:25–27).

För den som kämpar med sin privata ekonomi kan kanske dessa ord låta som ett hån. ”Vaddå, inte bekymra sig? Har du sett mina månadsräkningar?” Men det finns något djupt befriande i den hållning som Jesus företräder, och som låter pengarna och det materiella förflyttas nedåt på prioriteringslistan.

Som Jesus fortsätter sin undervisning: ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också” (Matt 6:31–33).

Jesu hållning är alltså inte bara att vi ska vända oss bort ifrån bekymren och det i grunden hedniska fokuset på materiella ting. Det är också att vi ska vända oss till honom och hans rättfärdighet. När vi gör detta händer flera viktiga saker.

För det första drabbas vi av enkelheten. Jesus var en enkel snickare och rabbin, utan dyra eller flärdfulla vanor. På samma sätt behöver du och jag lära oss att värdesätta det enkla – att inte leva över våra tillgångar utan söka glädjen i en enkel livsstil. En minst sagt revolutionär handling i det välbärgade Sverige!

För det andra smittas vi av friden som hela tiden utgår ifrån vår Mästares person. Den Jesus som stillar stormar kan stilla oron också i våra hjärtan – liksom habegäret i vår själ. Det är därför som Jesus förknippar talet om den heliga bekymmerslösheten med trons gåva. ”Så lite tro ni har!”, säger han. Och: ”Var dag har nog av sin egen plåga” (Matt 6:30, 34).

För det tredje talar Jesus om betydelsen av rättfärdighet. I detta ingår både att ha en hög moralisk standard och att ta ansvar för sitt eget liv. ”Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort”, säger han i ett annat sammanhang. ”Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?” (Luk 16:10–11).

Som Jesu efterföljare behöver vi därför öva oss i goda vanor på pengarnas område. Den klassiska bilden av vår privatekonomi som tio äpplen, där vi konsumerar åtta, sparar ett och ger bort ett, ger en enkel men talande bild av vad det kan tänkas handla om: Att inte leva över sina tillgångar och att hela tiden se till att det finns utrymme för ett utflöde där vi ger vidare av det som Gud i sin nåd har anförtrott åt oss.

Frukten av ett sådant liv blir enligt Bibeln välsignelse. För oss själva, för andra och för den Herre som vi tillhör. Detta är sant i ekonomiskt svåra såväl som i ekonomiskt goda tider.

Läs på varldenidag.se