Polarisering och populism – den moderna politikens livsluft?

Två begrepp som blivit vanliga i den politiska debatten är polarisering och populism. Polariseringen kan sägas handla om den ofta mycket oförsonliga tonen mellan de politiska alternativen. Populismen har traditionellt ansetts...

Läs Mer