Jesu namn avgörande om kyrkan ska hålla sin kurs

Årets första gudstjänst enligt kyrkoåret har rubriken ”I Jesu namn”. Det är en välfunnen programförklaring, för Skriften uppmanar oss: ”allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn” (Kol 3:17). Ett namn står...

Läs Mer