Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges frikyrklighet. Det började med en masteruppsats av diakonen Erik Lundström, med ett förflutet inom pingst- och trosrörelsen,...

Läs Mer