Det svenska samhället sviker invandrarföräldrarna

Den senaste tiden har det varit mycket tal om lärarkårens svaga mandat att agera mot stökiga elever. Per Ewert sammanfattade situationen här på ledarsidan med att läraren i många fall ”lämnas utan redskap att hålla ordning i...

Läs Mer