Kampen om den första trosartikeln – del 1: Skapelsen som överkurs?

Den kristna trosbekännelsen är indelad i tre huvuddelar. Den första fokuserar på Gud som Fader och Skapare. Den andra fokuserar på Jesu födelse, död och uppståndelse. Den tredje fokuserar på Anden och på den kristna kyrkan. Det...

Läs Mer