Den svåra konsten att vara kristen kyrka

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att skilja det centrala från det perifera. Det centrala har för det mesta med vår syn på Gud och Jesus att göra. Som aposteln Johannes så pregnant formulerar det: ”Så känner ni igen Guds...

Läs Mer