En av de mest utskällda aspekterna av den kristna tron är dess övertygelse om en objektiv sanning. I en postmodern tid är det ju subjektiviteten snarare än objektiviteten som regerar. Var och en anses ha sin egen sanning, och med 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche proklamerar man: ”det finns inga fakta – bara tolkningar.”

I vissa fall leder detta till en syn på sanningsanspråk som en form av våld. Genom att proklamera ett budskap som inte är förhandlingsbart – som inte låter sig kontrolleras av individen och hans/hennes självförståelse – uppfattas man som en förtryckare. Som en röst som kommer ”uppifrån” och därför inte förtjänar att bli tagen på allvar.

Det är förstås sant att både enskilda och institutioner kan pressa på andra sina åsikter på ett otillbörligt sätt. Men inte minst det som nu pågår i Ryssland visar att vår verkliga fiende alltid är lögnen – inte sanningen.

Under Putins presidentskap har förljugenheten satts i system. Den omfattande censuren kan i den meningen ses som ett symptom på något djupare. När de styrandes energi måste läggas på att undanhålla sina medborgare andra verklighetsbeskrivningar än den påbjudna, visar det ju bara att man har tappat fotfästet. Lögnen har institutionaliserats, och sanningen har blivit fiende nummer ett.

Det är tragikomiskt att se hur denna väv av lögner har skapat en förvirring även i de egna leden. Gång på gång under det senaste året har Putin förnekat sina planer på ett angrepp mot Ukraina, och till slut verkar även hans soldater ha börjat tro honom. Därför blev de tagna på sängen när presidenten plötsligt bekände färg och gav order om en invasion som han hade sagt inte skulle komma.

Det är inte för inte som den ryske nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn, själv uppvuxen i det kommunistiska systemet, gav sin sista text innan han landsförvisades titeln ”Lev inte efter lögner”. Mycket i denna essä är kusligt aktuellt även i vår egen tid. Som Solzjenitsyn så kärnfullt formulerar det: ”våldet har inget annat att gömma sig bakom än lögner, och lögner kan bara leva vidare genom våld.” Just detta är vad som i dag utspelar sig i Ryssland och Ukraina.

Det är i detta ljus som vi ska läsa Jesu löfte att ”sanningen ska göra er fria” (Joh 8:32). I samma tal säger Jesus att det är djävulen – den största förtryckaren av dem alla – som är ”lögnens fader” (Joh 8:44).

Låt oss därför inte skämmas för vår tro på Sanningen med stort S. Även detta är en del av det evangelium som vi som Guds folk har blivit anförtrodda av vår Herre!

Läs på varldenidag.se