Bo Rothstein är en flitig debattör, och hans texter är ofta vederhäftiga och analytiskt skarpa. Vid sidan av sin övriga artikelproduktion har han dock en mission som solkar ned hans egen trovärdighet, nämligen hans återkommande angrepp mot religionen som samhällskraft.

Det senaste exemplet på detta är hans artikel i DN 22/5, där han tycks driva två parallella teser: Dels att religion i allt väsentligt har en negativ påverkan på samhället, dels att man till varje pris ska undvika att blanda samman religion och politik – med konfessionella friskolor som primärt exempel.

Hans sätt att argumentera för dessa teser är dock djupt problematiskt, och jag vill här lyfta fram tre exempel på detta:

Tryck här för att läsa hela artikeln