I dag avslutas den all-europeiska Lausanne-konferensen Dynamic Gospel – New Europe (Dynamiskt evangelium – nytt Europa). Det är första gången som Lausannerörelsen bjuder in till konferens med fokus på vår egen kontinent, och det enda smolket i glädjebägaren är att den måste hållas digitalt – stora delar av Europa är ju fortfarande hårt drabbade av corona.

Lausannerörelsen är känd för sina globala konferenser i Lausanne 1974, Manilla 1989 och Kapstaden 2010. Vid vart och ett av dessa tillfällen har teologiska dokument producerats, av vilka Lausannedeklarationen är det mest betydelsefulla. I Sverige utgör den teologisk grund för ett antal olika samfund, missionsorganisationer och församlingar, med Svenska Evangeliska Alliansen som primär kontaktlänk för den globala gemenskapen.

Just i år firar vi dessutom 100-årsminnet av Lausannedeklarationens huvudarkitekt, den anglikanske teologen och förkunnaren John Stott (1921–2011). Mot slutet av sitt liv blev han av The Times utsedd till en av världens hundra mest inflytelserika personer, och tillsammans med Billy Graham och ett antal ledare från det globala Syd var han initiativtagare till Lausannekonferensen 1974.

Vad kan man då säga att Dynamic Gospel – New Europe hade för budskap till sina mer än tusen deltagare? Ett av konferensens huvudbudskap var att vi i dag står inför ett nytt Europa. Inte minst märktes detta i de internationella inslagen. Cirka tio procent av såväl deltagare som medverkande kom från migrantförsamlingar, som i många fall hör till de snabbast växande gemenskaperna i Europa. Bara i Storbritannien har det nigerianska samfundet Redeemed Church of God planterat 850 nya församlingar! Det är uppenbart att vi har mycket att lära av en sådan kyrka.

Ja, inte bara lära. Det handlar ju också om att bygga gemenskap. Och för en nätverksorganisation som Lausannerörelsen ligger detta i dna:t. I Kristi kropp behöver vi varandra för att fullfölja missionsuppdraget.

Det är också påtagligt att vi i Europas olika hörn brottas med påfallande lika utmaningar. På samhällsnivå handlar det om sådant som sekularism, migrationsströmmar och hbtq-frågor. I kyrkan handlar det om alltifrån minskat bibelläsande och nominalism till splittring och försvagat perspektiv på lärjungaträning.

Om Lausannerörelsen kan bidra även på dessa områden har den stor potential att spela roll för missionsarbetet även i det nya Europa som nu växer fram.

Läs på varldenidag.se