Sommaren står i full blom, och det gör även svenskarnas sexliv. I alla fall om vi ska tro kvällstidningarnas rubriker om ”bästa sommarsexet” och liknande. För många av oss har kanske inte tabloidpressen den största trovärdigheten när det gäller dessa frågor. Men å andra sidan är det sällan som övriga medier ger sig i kast med dem. Särskilt gäller detta kristen media. Låt oss därför råda i alla fall lite bot på detta!

Saken är ju den att även Bibeln har en hel del att säga i fråga om ett gott och välsignat sexliv. En naturlig utgångspunkt kan vara Paulus ord till församlingen i Korinth: ”Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.”

Utifrån denna korta text kan vi dra åtminstone tre grundläggande slutsatser i fråga om en kristen syn på sex:

1) Sex är en viktig del av ett äktenskap. Så långt som det är möjligt vill Gud att mannen och hustrun ska ha ett fungerande samliv.

2) Syftet med detta är inte bara att få barn, utan även att komma varandra nära och att fylla varandras behov av lust och intimitet. I andra bibeltexter beskrivs den äktenskapliga föreningen som att ”bli ett”, något som med Bibelns människosyn innebär att inte bara kroppen, utan också vår själ och vår ande, berörs när vi har sex.

3) I äktenskapet är det fullständig jämlikhet som gäller. Mannen har samma skyldigheter mot sin hustru, som hustrun har mot sin man. Båda parter förväntas njuta av den sexuella gemenskapen – och om så inte är fallet är det något som är fel.

Att kyrkan inte alltid har stått upp för Bibelns positiva undervisning om den sexuella gemenskapen är väl känt. Särskilt illa var det under delar av medeltiden. Men faktum är ändå att det finns forskning som bekräftar att en kristen syn på sex – bland annat åskådliggjord genom de ovanstående punkterna – har burit god frukt både i antiken och i modern tid. Om vi börjar i historien kan vi se att kyrkan under stora delar av sin existens har gått i bräschen för sådant som betydelsen av båda parternas samtycke samt för att motarbeta barnäktenskap, incest och polygami. Helt klart något att vara tacksam för!

Men faktum är att det även i modern tid är så att de som lever efter bibliska värderingar står ut i statistiken. Vi kan börja med själva äktenskapet. Omfattande undersökningar från USA (se särskilt Edward O Laumann et al, National Health and Social Life Survey) visar att gifta par som lever i trohet mot varandra upplever större både fysisk njutning och känslomässig tillfredsställelse i sitt samliv än andra sexuellt aktiva individer. Det är också minst troligt att de som är gifta känner sig ledsna, oroade, rädda eller skuldmedvetna när det gäller sex – jämfört med singlar, sambos och frånskilda-och-omgifta.

Ännu mer anmärkningsvärt är kanske att samma stora undersökning visar att troende som regelbundet går i kyrkan upplever det sexuella samlivet som signifikant mer upphetsande och spännande än någon annan grupp i samhället. Det finns alltså ett direkt samband mellan sexuell tillfredsställelse och äktenskap, såväl som mellan sexuell tillfredsställelse och att vara överlåten kristen!

Detta är inte sagt för att vi som kristna ska slå oss för bröstet. Självklart finns det många även i kyrkan som har det kämpigt med sitt samliv. Och lika viktigt: det finns nya chanser för många som har haft trassel med sina nära relationer. Dessutom tror vi ju som kristna att det är fullt möjligt att leva ett meningsfullt liv helt utan sex.

Dock kan vi enkelt konstatera att de grupper som torgför åsikten att kristen tro till sin natur skulle vara sexualfientlig har fel – både i antiken och i modern tid. Låt oss alltså ta vara på de lärdomar som Skriften vill förmedla till oss, på detta område såväl som på alla andra.

Läs på varldenidag.se