Prästen Josef Ekesryd har startat ett upprop mot Svenska kyrkans förslag till ny kyrkohandbok. Totalt har närmare 200 namnunderskrifter samlats in, och till Kyrkans tidning säger han:

– Förslaget är undermåligt. Jag vet att det pågår en bearbetning men jag anser att förslaget i grunden är för dåligt. Jag tycker att man ska göra som tv-profilen Sverker Olofsson gjorde med sådant – släng det i soptunnan och börja om från början.

Själv kan jag inte annat än hålla med. När Svenska kyrkan för ett par år sedan öppnade upp för remisser på förslaget var jag med och skrev en sådan. Det jag där kunde konstatera var bland annat följande:

  • Det man varit mest angelägen om att tona ned är sådant som jag själv skulle beskriva som de lutherska ”skatterna”. Till exempel är det bara den mycket sällan använda ordningen för bikt som innehåller något som kan kallas för en klassisk och kristocentrisk syndabekännelse. Ingenstans i dop- och konfirmandordningarna talas det explicit om syndernas förlåtelse, trots att detta är kärnan i det kristna evangeliet – inte minst utifrån en luthersk förståelse.
  • Handboken som helhet präglas av en mycket svag koppling till de bibliska texterna. Särskilt tydligt blir det i de ny förslagen på böner, där svepande och poetiska formuleringar har ersatt den tidigare så tydliga kopplingen till Nya testamentets texter. Enkelt uttryckt har man gått från att be bibelord till att be humanistisk poesi.
  • Evighetsperspektivet och befrielsen från syndens, dödens och djävulens makt lyser nästan helt med sin frånvaro. Dopets befrielsebön har ersatts med en teologiskt tveksam formulering om att Gud i detta sakrament befriar den som döps från ”brustenhet”. Detta är inte bara en språklig förskjutning, utan ett dramatiskt brott både med Bibeln och den evangelisk-lutherska traditionen.
  • Vidare har man nästan helt gjort sig av med så kallade ”hierarkiska” beskrivningar av Gud. Ord som Herre, Kung, Fader etc får alltså inte förekomma. I praktiken innebär detta att det språk i våra lovsånger som hämtar sin inspiration från sådana bibelböcker som Psaltaren och Uppenbarelseboken måste mönstras ut. Där är ju just perspektivet på Gud som helig och upphöjd något centralt.

Fler exempel skulle kunna ges, men detta är alltså bakgrunden till den protestlista som i dagarna har lämnats över till ärkebiskop Antje Jackelén.

Josef Ekesryd säger:

– Genom förslaget skapas en diskrepans mellan gudstjänsten och det bibliska vittnesbördet som inte är hälsosam. Dessutom bryter det mot kyrkans gudstjänstfirande tradition och den liturgiska restauration som har pågått under hela 1900-talet.

Låt oss be att detta upprop inte bara ska bli avfärdat av dem som nu tar emot det. Vad de troende ska be och bekänna – dag ut och dag in under de närmaste decennierna – är ju inte direkt någon perifer fråga!

Läs på varldenidag.se