Goda värderingar – eller goda gärningar

Det finns många sätt som vi människor kan bedra oss själva på. Ett av de vanligaste tycks vara att sätta likhetstecken mellan goda värderingar och goda gärningar. Frestelsen till detta kan ta sig många olika uttryck. För oss som...

Läs Mer