Gudstroende fortsätter vara en viktig kraft i vetenskapsvärlden

En överväldigande majoritet av de forskare som gick i bräschen för den vetenskapliga revolutionen på 15- och 1600 talet var gudstroende. Detta har bland annat klarlagts av den amerikanske historikern Rodney Stark. Faktum är att...

Läs Mer