Tolerans är bättre än indoktrinering (SvD)

Erik Andersson tar i sin replik upp den brottning och den psykiska ohälsa som präglar uppväxten för många hbtq-personer. Även för mig är det självklart att vi ska göra vad vi kan för att stötta denna grupp, såväl som andra...

Läs Mer