Kristen tro kontra snällism

I dagens tidning har jag en krönika på temat ”Är den kristna tron regeringsduglig?”. I detta inlägg vill jag fördjupa några av mina reflektioner angående detta. Till och från har jag i Sverige mött attityder som kan tolkas som...

Läs Mer