Bibeln och helandetjänsten – del 2: Kraften till helande är knuten till korset

När vi talar om Jesu missionsbefallning tänker vi normalt på de avslutande verserna i Matteusevangeliet, där det talas om att ”göra alla folk till lärjungar” (Matt 28:19). Men ett närmare studium både av denna och andra...

Läs Mer