En fördjupad evangelisk allians – vägen framåt för (delar av) Sveriges kristenhet?

Hur skulle Sveriges kristenhet se ut, om den formerade sig på ett annat sätt än den gör i dag? En sådan fråga blir lätt hypotetisk. Den svenska historien med statskyrka, folkrörelse och samfundsbildningar kan ju inte göras...

Läs Mer