Heligheten avgörande för väckelserörelsens spiritualitet

I en stort uppslagen artikel på temat ”Synen på kristendom förändras” skildrar Svenska Dagbladets Ellinor Skagegård sina intryck från Pilgrims höstmöte i Linköping. Skagegård har en bakgrund inom frikyrkan, och i artikeln...

Läs Mer