Den kristna präglingen nödvändig för Sveriges framväxt (Dagen)

En av de stora förändringarna i senare års samhällsdebatt är det ökade fokuset på religion. En betydande orsak till detta är den muslimska invandringen, men det har även skett ett skifte på ett mer övergripande plan. Efter...

Läs Mer