Helgelsen – del 1: Ett gensvar på Guds frälsningshandlande

En påfallande stor del av Nya testamentets budskap kretsar kring vad man brukar kalla för helgelsen – alltså ett liv efter Guds vilja. Det mesta av Jesu bergspredikan (Matt 5–7) handlar om hur vi som lärjungar kan fungera som...

Läs Mer