Manligt och kvinnligt ger färg åt vår gemensamma mänsklighet

Det råder stor ambivalens i vår tid när det gäller frågor om kön och könsidentitet. I många fall börjar det redan i förskolan, där personalen instrueras att ifrågasätta den så kallade ”tvåkönsnormen” och ”heteronormen”. Alltså...

Läs Mer