Intersektionalitetsteorin – ett viktigt verktyg för den nya intoleransen

Ett uttryck som på senare tid har blivit högsta mode i den akademiska världen – och därmed också på Sveriges kultursidor – är intersektionalitet. Som så ofta annars kommer begreppet från vänster, och på Wikipedia definieras det...

Läs Mer