Självförhärligande eller gudsförhärligande – del 1: Guds och människors vishet

Människan är alltings mått. (Protagoras) Människans främsta mål är att förhärliga Gud och att njuta av honom för evigt. (Westminster Shorter Cathechism)   Genom hela mänsklighetens historia har det rasat en kamp mellan två...

Läs Mer