Mycket återstår för rättssäkra konvertitutredningar

I fredags anordnade Skandinaviska människorättsjuristerna, tillsammans med Newmaninstitutet och arbetsgruppen #rättilltro, ett seminarium på temat ”Kristna konvertiter i asylprocessen – rättssäkert behandlade eller utvisade till...

Läs Mer