Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning som hävdade att fler unga män än tidigare uttrycker ”sexistiska åsikter”, något som exemplifierades med att de i högre grad stämde...

Läs Mer