Kristendomens bidrag är den Stora Berättelsen

Ett av den postmoderna kulturens främsta kännetecken är dess brist på gemensamma berättelser. Den franske filosofen Jean-François Lyotard talade om detta som en följd av samhällsutvecklingen efter andra världskriget, som han...

Läs Mer