Måste vi välja mellan enhet och bekännelse? (Budbäraren)

En avgörande orsak till kyrkans inrättande av biskopsämbetet var att man ville ha ledare som kunde bevara och försvara den kristna läran. Som kunde stå som garanter för ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga”...

Läs Mer