Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft en torr och solig majmånad i Sverige. Många bönder oroar sig därför för den kommande skörden. Skräckscenariot är att regnen ska...

Läs Mer