Påminnelser om vårt samhälles bräcklighet

Som svenskar är vi vana att kunna betrakta vårt samhälle som stabilt. Vi har lång historia av såväl fred som ekonomiskt välstånd. Även i Sverige har vi visserligen fått känna av en och annan lågkonjunktur, men jämfört med många...

Läs Mer