Hur ska Gud finna nåd inför mig?

Västerlandets relation till Gud har genomgått stora förändringar de senaste århundradena. Den mest uppenbara är att vi har gått från en kristen majoritetskultur till en kyrka i minoritet, med klart mindre än hälften av...

Läs Mer