God kristen vägledning om identitet och sexualitet

I evangelikala kretsar runtom i Europa är det vissa namn som återkommer mer frekvent än andra. Ett av dessa är Glynn Harrison, som snart besöker Sverige för en temadag i Credos regi. Harrison är professor emeritus i psykiatri,...

Läs Mer